Ind disable
ഒരിക്കൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തി ബീർബലിനോട് പറഞ്ഞു: ഒരു വാചകം ചുവരിൽ എഴുതണം.
പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്.
സന്തോഷമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ദുഃഖവും ദുഃഖമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സന്തോഷം നൽകുന്നതുമായിരിക്കണം ആ വാചകം.
ബീർബൽ എഴുതി.
"
ഈ സമയവും കടന്ന് പോകും" !!
ഈ Sitelekku സുസ്വാഗതം. താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ധേശങ്ങളും ക്രിയാത്മകമായ വിമര്‍ശനങ്ങളും അറിയിക്കുക.
"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ ക്രോമിലോ, മോസില്ല ഫയർ ഫൊക്സിലൊ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവയിൽ മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ" TO KNOW MORE ABOUT ISLAM ? Also new site while founding added/available here or my sisterconcern blog of Malabar Islam. So visit always for recent listings and about islamic media newses.

Font Problem ?

ഓരോ ആഴ്ചയിലേയും മുഴുവന്‍ ഹദീസുകളും ഇമെയില്‍ വഴി ലഭിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കി ഫോണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ -കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍ -ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ - പേസ്റ്റ് . ഈ രീതിയില്‍ ഫോണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയി വരാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കാം. പെഷിയൻസ് കാണിക്കുക. !
Font problem click here & download this fonts

ചൊവ്വാഴ്ച, സെപ്റ്റംബർ 13, 2011

Manorama Online | Religion | Muslim |

Manorama Online | Religion | Muslim |

Ø¢ØíÅÞÈ Ù¼í µNßxß ÕÝßÏÞÏß ¨ ÕV×¢ Ù¼ßÈá çÉÞµÞX 853 çÉVAá µâ¿ß ¥ÕØø¢ ÜÍßAá¢. æÕÏíxí nÜßØíxßæÜ dµÎÈOV 400 ÕæøÏáU ¥çÉfµæøÏ޵ᢠ§ÄßçÜAá ÄßøæE¿áAáµ. §LcÏíAá ØìÆß ¥ÈáÕÆß‚ ¥Çßµ çµbÞGÏÞÏ 10,000 ØàxßWÈßKÞÃí §ÕVAí ¥ÕØø¢ ÜÍßAáKÄí. §çÄÞæ¿ ¨ ÕV×¢ Ø¢ØíÅÞÈ Ù¼í µNßxß Îáç~È çÉÞµÞX ¥ÕØø¢ ÜÍß‚Õøáæ¿ ®H¢ 7,993 ¦Ïß. çµdw ØVAÞV ®¢ÉßÎÞVAí ¥ÈáÕÆß‚ çµbÞGÏßÜâæ¿ çµø{JßæÜ 295 çÉVAᢠ¥ÕØø¢ ÜÍßAá¢.

Ù¼í µNßxß È¿JáK Ù¼í ØÞçCÄßµ ÉÀÈ ÐÞØßæa Ø¢ØíÅÞÈÄÜ ©Æí¸Þ¿È¢ ÈÞæ{ øÞÕßæÜ ²XÉÄßÈá µøßMâV Ù¼í ÙìØßW ÎdLß Éß.æµ. µáEÞÜßAáGß ÈßVÕÙßAáæÎKᢠآØíÅÞÈ Ù¼í µNßxß ¥ùßÏß‚á. ¨ ÕV×¢ Ù¼ßÈá çÉÞµáKÕVAá ÉøßÉÞ¿ßÏßW ÉæC¿áAÞ¢. ¥Çßµ çµbÞGÏßçÜAá ÄßøæE¿áAæMGÕøáæ¿ ÈOùáµZ ÉøßçÖÞÇßAÞ¢:

KLF-22-4-0, KLF-38-2-0, KLF-52-5-0, KLF-55-5-0
KLF-159-2-0, KLF-170-2-0, KLF-209-5-0, KLF-226-1-0
KLF-232-5-0, KLF-273-3-0, KLF-392-4-0, KLF-430-2-0
KLF-516-3-0, KLF-634-2-0, KLF-645-3-0, KLF-714-2-0
KLF-766-1-0, KLF-780-3-0, KLF-787-2-0, KLF-807-4-0
KLF-825-2-0, KLF-827-3-0, KLF-952-2-0, KLF-1133-2-0
KLF-1169-5-0, KLF-1183-2-0, KLF-1211-4-0
KLF-1331-4-0, KLF-1343-5-0, KLF-1344-2-0
KLF-1393-3-0, KLF-1572-5-0, KLF-1622-2-0
KLF-1768-5-0, KLF-1807-2-0, KLF-1829-5-0
KLF-1857-2-0, KLF-1912-2-0, KLF-1962-3-0
KLF-2005-2-0, KLF-2050-3-0, KLF-2074-1-0
KLF-2121-5-0, KLF-2170-5-0, KLF-2204-2-0
KLF-2244-3-0, KLF-2463-3-0, KLF-2516-5-0
KLF-2533-3-0, KLF-2546-2-0, KLF-2547-3-0
KLF-2668-4-0, KLF-2746-2-0, KLF-2759-4-0
KLF-2797-2-0, KLF-2854-2-0, KLF-2857-5-0
KLF-2942-2-0, KLF-2950-1-0, KLF-2984-5-0
KLF-2995-4-0, KLF-3137-2-0, KLF-3207-4-0
KLF-3214-3-0, KLF-3365-2-0, KLF-3453-5-0
KLF-3509-2-0, KLF-3578-3-0, KLF-3596-5-0
KLF-3644-5-0, KLF-3652-5-0, KLF-3812-4-0
KLF-3828-4-0, KLF-3880-2-0, KLF-3905-3-0
KLF-3927-5-0, KLF-4019-1-0, KLF-4046-5-0
KLF-4128-3-0, KLF-4192-2-0, KLF-4200-2-0
KLF-4214-5-0, KLF-4263-1-0, KLF-4279-4-0
KLF-4294-5-0, KLF-4333-2-0, KLF-4365-4-0
KLF-4373-1-0, KLF-4442-3-0, KLF-4604-3-0
KLF-4711-3-0, KLF-4793-2-0, KLF-4801-2-0
KLF-4881-3-0, KLF-4908-5-0, KLF-5005-3-0
KLF-5057-5-0, KLF-5141-1-0, KLF-5178-1-0
KLF-5230-2-0, KLF-5265-4-0, KLF-5277-4-0
KLF-5324-3-0, KLF-5364-4-0, KLF-5392-1-0
KLF-5427-1-0, KLF-5524-4-0, KLF-5536-3-0
KLF-5692-4-0, KLF-5820-2-0, KLF-5854-1-0
KLF-5875-2-0, KLF-5907-2-0, KLF-5932-5-0
KLF-5955-2-0, KLF-5969-2-0, KLF-5990-4-0
KLF-6017-3-0, KLF-6095-4-0, KLF-6117-2-0
KLF-6197-4-0, KLF-6226-2-0, KLF-6357-4-0
KLF-6376-5-0, KLF-6408-4-0, KLF-6646-2-0
KLF-6703-1-0, KLF-6718-2-0, KLF-6733-2-0
KLF-6776-4-0, KLF-6836-3-0, KLF-6965-2-0
KLF-7020-2-0, KLF-7054-2-0, KLF-7087-4-0
KLF-7345-1-0, KLF-7358-2-0, KLF-7419-3-0
KLF-7459-3-0, KLF-7580-2-0, KLF-7595-2-0
KLF-7623-4-0, KLF-7638-3-0, KLF-7782-2-0
KLF-7862-2-0, KLF-7880-1-0, KLF-7903-5-0
KLF-7944-5-0, KLF-7997-2-0, KLF-8083-5-0
KLF-8093-2-0, KLF-8200-4-0, KLF-8223-2-0
KLF-8381-1-0, KLF-8394-4-0, KLF-8452-2-0
KLF-8476-2-0, KLF-8515-2-0, KLF-8525-1-0
KLF-8579-2-0, KLF-8677-3-0, KLF-8697-2-0
KLF-8738-5-0, KLF-8753-1-0, KLF-8833-5-0
KLF-8835-1-0, KLF-8838-2-0, KLF-8842-2-0
KLF-8996-3-0, KLF-9003-1-0, KLF-9021-1-0
KLF-9025-5-0, KLF-9033-4-0, KLF-9056-5-0
KLF-9060-5-0, KLF-9115-5-0, KLF-9126-5-0
KLF-9207-2-0, KLF-9223-3-0, KLF-9297-3-0
KLF-9326-2-0, KLF-9349-2-0, KLF-9353-1-0
KLF-9377-2-0, KLF-9488-5-0, KLF-9511-1-0
KLF-9623-2-0, KLF-9634-2-0, KLF-9662-1-0
KLF-9675-1-0, KLF-9778-5-0, KLF-9808-4-0
KLF-9832-2-0, KLF-9853-5-0, KLF-9885-3-0
KLF-9913-2-0, KLF-9964-3-0, KLF-10022-4-0
KLF-10039-2-0, KLF-10097-1-0, KLF-10130-3-0
KLF-10270-2-0, KLF-10274-4-0, KLF-10280-2-0
KLF-10316-1-0, KLF-10317-3-0, KLF-10332-4-0
KLF-10385-3-0, KLF-10393-4-0, KLF-10406-1-0
KLF-10483-2-0, KLF-10519-3-0, KLF-10540-5-0
KLF-10547-3-0, KLF-10619-2-0, KLF-10715-2-0
KLF-10753-1-0, KLF-10907-2-0, KLF-10928-2-0
KLF-10947-2-0, KLF-10981-2-0, KLF-11032-3-0
KLF-11079-1-0, KLF-11141-2-0, KLF-11240-1-0
KLF-11242-4-0, KLF-11333-3-0, KLF-11494-4-0
KLF-11507-2-0, KLF-11535-3-0, KLF-11548-3-0
KLF-11563-4-0, KLF-11571-2-0, KLF-11814-4-0
KLF-11869-2-0, KLF-11875-3-0, KLF-11912-2-0
KLF-11919-5-0, KLF-12121-3-0, KLF-12123-2-0
KLF-12153-2-0, KLF-12163-4-0, KLF-12205-5-0
KLF-12317-2-0, KLF-12338-3-0, KLF-12441-3-0
KLF-12643-2-0, KLF-12700-1-0, KLF-12731-4-0
KLF-12736-3-0, KLF-12749-4-0, KLF-12783-1-0
KLF-12786-3-0, KLF-12820-5-0, KLF-12855-5-0
KLF-12861-5-0, KLF-12917-2-0, KLF-12933-1-0
KLF-12955-5-0, KLF-13008-2-0, KLF-13045-3-0
KLF-13056-3-0, KLF-13111-2-0, KLF-13126-5-0
KLF-13159-2-0, KLF-13171-3-0, KLF-13176-3-0
KLF-13334-4-0, KLF-13370-1-0, KLF-13433-3-0
KLF-13524-3-0, KLF-13525-2-0, KLF-13692-5-0
KLF-13796-2-0, KLF-13851-2-0, KLF-13895-4-0
KLF-13998-3-0, KLF-14135-2-0, KLF-14262-5-0
KLF-14273-5-0, KLF-14335-2-0, KLF-14468-1-0
KLF-14534-2-0, KLF-14675-5-0, KLF-14679-4-0
KLF-14699-3-0, KLF-14758-4-0, KLF-14807-3-0
KLF-14814-2-0, KLF-14892-3-0, KLF-14980-4-0
KLF-15090-1-0, KLF-15107-1-0, KLF-15277-1-0

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

അറബ് ലോക വാര്‍ത്ത

Malayalam typing

ലോക വാര്‍ത്ത

രാഷ്‌ട്ര വാര്‍ത്ത

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ -

സ്പോര്‍ട്സ് - വാര്‍ത്ത