Ind disable
ഒരിക്കൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തി ബീർബലിനോട് പറഞ്ഞു: ഒരു വാചകം ചുവരിൽ എഴുതണം.
പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്.
സന്തോഷമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ദുഃഖവും ദുഃഖമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സന്തോഷം നൽകുന്നതുമായിരിക്കണം ആ വാചകം.
ബീർബൽ എഴുതി.
"
ഈ സമയവും കടന്ന് പോകും" !!
ഈ Sitelekku സുസ്വാഗതം. താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ധേശങ്ങളും ക്രിയാത്മകമായ വിമര്‍ശനങ്ങളും അറിയിക്കുക.
"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ ക്രോമിലോ, മോസില്ല ഫയർ ഫൊക്സിലൊ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവയിൽ മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ" TO KNOW MORE ABOUT ISLAM ? Also new site while founding added/available here or my sisterconcern blog of Malabar Islam. So visit always for recent listings and about islamic media newses.

Font Problem ?

ഓരോ ആഴ്ചയിലേയും മുഴുവന്‍ ഹദീസുകളും ഇമെയില്‍ വഴി ലഭിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കി ഫോണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ -കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍ -ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ - പേസ്റ്റ് . ഈ രീതിയില്‍ ഫോണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയി വരാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കാം. പെഷിയൻസ് കാണിക്കുക. !
Font problem click here & download this fonts

ചൊവ്വാഴ്ച, സെപ്റ്റംബർ 13, 2011

ഉറവ വറ്റാത്ത സ്നേഹതീരം !!! (courtesy: manoramaonline.com)

²øßAÜᢠÎÞÏÞJ ÉáFßøßÏᢠdÉØKÄÏá¢. ØìÎcÍÞÕ¢. ÉÄßE ÖÌíÆ¢. dÙØbÎÞÏ dÉÞVÅÈÏᢠdÉØ¢·Õá¢. ¦VAá ÎáKßÜᢠ¥¿‚ß ¿ÞJ ÙãÆÏÕÞÄßW. ¯Äá ØÞÇÞøÃAÞøÈá çÕIßÏᢠØbL¢ ØÎÏ¢ ÕàÄß‚áÈWµáK çÈÄÞÕí ê §ÄÞÃí ''ÉÞÃAÞ¿í ؇ßÆí ÎáÙNÆÜß ÖßÙÞ Ìí ÄBZ."" ØÎâÙJßÈí ¦vàÏ ø¢·JᢠøÞ ×íd¿àÏ ø¢·Jᢠ²çø ØÎÏ¢ çÈÄãÄb¢ ÈWµÞX ÍÞ·c¢ Øßiß‚ ¥ÉâVÕ¢ çÉøßæÜÞøÞ{ÞÃí ÉÞÃAÞ¿í ÖßÙÞÌí ÄBZ. Äæa ÉßÄÞÕßÈá ÉßX·Þ ÎßÏÞÏß çµø{ ÎáØíÜߢµZAí ¦vàÏêøÞ×íd¿àÏ çÈÄãØíÅÞ ÈJí 30 ÕV×¢ ÉßKß¿áµÏÞÃí ÖßÙÞÌí ÄBZ. ØbL¢ ÉßÄÞÕí ¨ ØíÅÞÈJßøáKÄßçÈAÞZ µâ¿áÄW µÞÜ¢.

©ùÕ ÕxÞJ ØíçÈÙÕᢠÈßÜÏíAÞJ ÖÞLßÎdLÕᢠæÄxÞJ ÈàÄßÖÞØídÄÕáÎÞÃí ÖßÙÞÌí ÄB{áæ¿ Îá~ÎádƵZ. ¥ÄáæµÞIÞÃí ¥×í¿ÆßAßWÈßKᢠ¦{áµZ ÉÞÃAÞ¿í æµÞ¿MÈAW ÄùÕÞGßæÜJáKÄí. ¥çȵµÞÜ¢ ÉøØíÉø¢ çÉÞø¿ß‚ ÕØíÄáÄVAB{ᢠçµØáµ{áæΈޢ ÖßÙÞÌí ÄB{áæ¿ ÎÇcØíÅÄÏßW, ¥çgÙJßæa ÕßÇßÏßW ÄàVMÞµáKÄí ÉÄßÕÞÃí. çøÞ·ÖÞLßÏᢠÎÈ£ÖÞLßÏᢠçÄ¿ß ÈßøÕÇß çÉV ÄBZAøßµßæÜJáKá. ÄB{áæ¿ ØÞÎàÉcÕᢠdÉÞVÅÈÏᢠ¥Èád·ÙÕáÎÞÃí ¥ÕVAáU ÎøáKáµZ. çµø{JßæÜ ÈâçùÞ{¢ ÎÙˆáµ{áæ¿ ~ÞØßÏÞÃí ÖßÙÞÌí ÄBZ. ÉáùæÎ, çµø{JßæÜ ¦Æc ©KÄ §ØíÜÞÎßµ µÜÞÜÏÎÞÏ ÉGßAÞ¿í ¼ÞÎߥ£ Èâø߇£ ¥ùÌßµí çµÞ{¼í ÎáÄW ¥çȵ¢ ÎÄ ØíÅÞÉÈB{áæ¿ dÉØßÁaᢠ¥ÎøAÞøÈᢠÄB{ÞÃí. æÎçd¿Þ È·øB{ßW ÎáÄW d·ÞÎB{ßW ÕæøÏáU ÕÜáÄ¢ æºùáÄáÎÞÏ ØíÅÞÉÈBZ §ÄßWæM¿á¢. ÉUß, ÎÆíùØÞ µNßxßµ{ᢠÏJà¢~Þȵ{ᢠçµÞ{¼áµ{áæΈޢ. ¥Èád·ÙJßÈᢠÈzÏíAᢠçÕIß ÄBæ{ çÈÄãØíÅÞÈJí ÈßVÌtß‚ßøáJáKÄÞÃí ÉÜÄá¢.

ÎáØíÜߢ Üà·í çÈÄãÄbJßçÜAí
  ÉGßµµ{ßæÜÞÄáBÞJdÄ ØíÅÞÈBZ ¥ÜCøßAáKáIí, ÖßÙÞÌí ÄBZ. §ÕÏßW ²Ká çÉÞÜᢠÄBZ ¦d·Ùß‚ßG߈ ®KÄÞÃí ¥çgÙJßæa ÎÙÄb¢. ÎáMæJÞXÉÄÞ¢ ÕÏTßW, 1975 æØÉíx¢ÌV ²KßÈí ÖßÙÞÌí ÄBZ §LcX ÏâÃßÏX ÎáØíÜߢÜà·í Ø¢ØíÅÞÈ dÉØßÁaÞÏß ÄßøæE¿áAæMGçMÞZ, ¦ ÄàøáÎÞÈJßW ¥WÉæÎCßÜᢠÖC ©IÞÏßøáKÄá ÄBZAá ÎÞdÄÎÞÏßøáKá. ¥ÇßµÞø¢ Õß{ßMáùJÞÏßGᢠÖßÙÞÌí ÄBç{Þ ÉÞÃAÞ¿í µá¿á¢ÌJßæÜ ÎxáUÕçøÞ ¥Äí ¦d·Ù߂߈. ¼ÈÎÈTáµ{ßW ÜÍß‚ ¥ÇßµÞøJßÈMáùæJ ¥¢·àµÞøÎÞÃí ¯xÕᢠ¥ÎâÜcæÎKí ¥ÕV ÕßÖbØßAáKá. ¥çÄØÎÏ¢, ÖßÙÞÌí ÄBZAá µàÝßÜÞÃí ÎáØíÜߢÜà·í ®AÞÜæJÏᢠÎßµ‚ øÞ×íd¿àÏ Õß¼ÏBZ çÈ¿ßÏÄí ê ¥WɵÞÜçJAÞæÃCßÜᢠØß.®‚í. ÎáÙNÆí çµÞÏ çµø{ Îá~cÎdLßÏÞÏÄáZæMæ¿.

çµÞÏ çÎÞX
ÎáØíÜߢÜà·í Ø¢ØíÅÞÈ dÉØßÁaÞÏßøáK ÉÞÃAÞ¿í ÉáÄßÏ ÎÞ{ßçÏAW ؇ßÆí ¥ÙNÆí ÉâçAÞÏ ÄB{áæ¿Ïᢠ(Éß.®¢.®Øí.®. ÉâçAÞÏ ÄBZ) ¦Ïß×Þ ÌàÕßÏáæ¿ÏᢠεÈÞÏß 1936 çÎÏí ÈÞÜßÈÞÃá ÖßÙÞÌí ÄB{áæ¿ ¼ÈÈ¢. ÕàGßÜᢠµá¿á¢ÌJß ÈµJᢠçµÞÏçÎÞX ®KÞÃí ÄB{áæ¿ Õß{ßçMøí. ÉÞÃAÞ¿í Áß.®¢.¦V.¿ß. Øíµâ{ßW dÉÞÅÎßµ ÉÀÈ¢. ËØíxí çËÞ¢ ÎáÄW ®Øí.®Øí.®W.Øß. Õæø çµÞÝßçAÞ¿í ®¢.®¢. èÙØíµâ{ßÜÞÏßøáKá ÉÀÈ¢. 1953W ®Øí.®Øí.®W.Øß. Õß¼Ïß‚ çÖ×¢ ÈÞÜá ÕV×çJÞ{¢ ÕßÕßÇ ÉUß ÆVØáµ{ßW ÎÄÉÀÈ¢. ÎÜMáù¢ ¼ßˆÏßW ÄßøâøßÈ¿áJá ÄÜA¿JâV, øIJÞÃßA¿áJá µÞÈÞçFøß, çÄÞÝKâV Äá¿BßÏ ÉUßµ{ßÜÞÏßøáKá ÆVØí ÉÀÈ¢. æÉÞz{ æÎÞÏíÄàXµáGß ÎáØíÜcÞøÞÃí dÉÇÞÈ ©ØíÄÞÆí. ®¢.®¢. èÙØíµâ{ßæÜ çÖ×ÈÞøÞÏÃÈᢠÖßÙÞÌí ÄBZ ®Kᢠ³VÎßAáK ·áøáÈÞÅzÞøáæ¿ ÉGßµÏßÜáIí.

ÇÈcÎÞÏ ÉÀȵÞÜ¢
¨¼ßÉíÄßæÜ çÜÞµdÉÖØíÄÎÞÏ ¥W ¥ØíÙV ØVÕµÜÞÖÞÜÏßW 1958W ÖßÙÞÌí ÄBZ ©ÉøßÉÀÈJßæÈJß. ¥W ¥ØíÙùßW ØíçµÞ{V×ßçMÞæ¿ÏáU ÉÀÈJßÈá çÖ×¢ 1961W dÉÖØíÄÎÞÏ æµÏíçùÞ ØVÕµÜÞÖÞÜÏßW ¥ùÌßµí ÍÞ×Þ ÉÀÈÕßÍÞ·JßW çºVKá. ¥FáÕV×æJ ÉÀÈ çÖ×¢ ÜßØÞXØí ØÞÙßÄc ÌßøáÆ¢ çÈ¿ß. çÁÞ. §TágàX ËøàÆí, Öì~à è{Ëí, ÏáØËí ~áèÜËí Äá¿BßÏÕøÞÏßøáKá ©ÉøßÉÀÈ µÞÜæJ dÉÇÞÈ ·áøáÈÞÅzÞV. ÎÞÜßÆbàÉí dÉØßÁaí Î¥íÎâX ¥ÌíÆáW ~‡â¢ ØÙÉÞÀßÏÞÏßøáKá.

ØâËßØ¢, ¥ÇcÞÉÈ¢
æµÏíçùÞ ØVÕµÜÞÖÞÜÏßæÜ ÉÀÈ µÞÜJí ØâËßØJßW ¦µã×í¿ÈÞÏ ÖßÙÞÌí ÄBZ æ×Ïí~í ¥ÌíÆáW ÙÜࢠÎÙíÎâÆí ®K ÉmßÄÈá µàÝßW ÉÀÈ¢ ¦ø¢Íß‚á. ØâËßÕøcÈÞÏ æ×Ïí~í ÙÜàÎßÈá µàÝßW ÎâKá ÕV×æJ Ößfâ ÖßÙÞÌí ÄBZAá ÜÍß‚á. ÕÞÏÈÏᢠ®ÝáJáÎÞÏßøáKá ¥AÞÜJí ÖßÙÞÌí ÄB{áæ¿ ÄÞWÉøcBZ. ÎÜÏÞ{JßÜᢠ¥ùÌßÏßÜáÎáZæMæ¿ ¥çȵ¢ çÜ~ÈBZ dÉØßiàµøßAæMGßGáIí. ÉÀȵÞÜJßÈá çÖ×¢ æµÏíçùÞ ØVÕµÜÞÖÞÜÏßW ÄæK ¥ÇcÞɵÈÞµÞX ÄBZAí ¥ÕØø¢ ÜÍß‚ÄÞÃí. ¥ùáÉÄáµ{ßW ÉÄßÈÞÏßø¢ øâÉ ÖO{ÎáU ç¼ÞÜßÏÞÏßøáKá ¥Äí. ¨ ÄØíÄßµÏßçÜAí εÈí ç¼ÞÜß ÈWµáKÄá Ø¢Ìtß‚í ؇ßÆí ¥ÌíÆáùÙßÎÞX §Oß‚ßçAÞÏ ÄBZ ¥ØíÙøß, ÖßÙÞÌí ÄB{áæ¿ ÉßÄÞÕí ÉâçAÞÏ ÄBZAí ®ÝáÄßÏßøáKá. Éâ çÕI, ÈÎáAí çµÞÏçÎÞæÈ ÎÄß ®KÞÏßøáKáÕædÄ ÉâçAÞÏ ÄB{áæ¿ dÉÄßµøâ. ¥çgÙ¢, εæÈ ÈÞGßçÜAá Äßøß‚áÕß{ß‚á. ÉßWAÞÜJí çµø{ÎáØíÜߢµ{áæ¿ ØÞøÅc¢ Äæa εæa èµµ{ßæÜJáæÎKí ¥çgÙ¢ ÆàV¸ÆVÖÈ¢ æºÏíÄßøßAÞ¢.

ÕßÕÞÙ¢, ÎAZ
ÎáØíÜߢÜà·í Ø¢ØíÅÞÈ dÉØßÁaᢠ¥~ßçÜLcÞ dÉØßÁaáÎÞÏßøáK ؇ßÆí ¥ÌíÆáùÙßÎÞX ÌÞË~ß ÄB{áæ¿ ÎµZ ÖøàË ËÞJßÎ ÌàÕßÏÞÏßøáKá ÖßÙÞÌí ÄB{áæ¿ ÍÞøc. 1966 ÈÕ¢ÌV 24ÈÞÏßøáKá ÕßÕÞÙ¢. ÖßÙÞÌí ÄBZ ®ÝáÄßÏ çÜ~È¢ ÕÞÏßAÞX æµÞ¿áJí ¥ÍßdÉÞÏ¢ çÄ¿ßÏÞÃí ÌÞË~ß ÄBZ εZAí Äæa ¼àÕßÄ ÉCÞ{ßæÏ ÉøߺÏæM¿áJßÏÄædÄ. ÏÞdÄÏᢠØíçÈÙØWAÞøB{ᢠËÞJßÎ ÌàÕßAí ®Kᢠ§×í¿ÎÞÏßøáKá. çµø{JßÜᢠÉáùJᢠÖßÙÞÌí ÄBZæAÞM¢ ÎßA ÏÞdĵ{ßÜᢠ©IÞµÞùáU ËÞJßÎ ÌàÕß, 2006 ¯dÉßÜßW ÖßÙÞÌí ÄBZ ÕßÆ·íÇ ºßµßWØÏíAá Ïá.®ØßçÜAá çÉÞµáçOÞZ ÍVJÞÕßæÈÞM¢ çÉÞÏ߈. ÍVJÞÕßæÈ ÕßçÆÖçJAí ²xÏíAÏ‚í, ¼àÕßÄÏÞdÄÏáæ¿ É¿ßµ¿Kí ¥ÕV çÉÞÏß ê 2006 ¯dÉßW 21Èí ÉáÜVæ‚ ËÞJßÎ ÌàÕß ¥Løß‚á.

¥çÎøßAÏßW ¦ÖáÉdÄßAß¿AÏßW µÝßÏáK ÍVJÞÕßÈá çÕIß ©¢ù ÈßVÕÙßAÞÈᢠdÉÞVÅßAÞÈáÎÞÏß ÎAÏßçÜAá çÉÞµÞÈáU ²øáABZAßæ¿ÏÞÏßøáKá ¥Lc¢. ÖßÙÞÌí ÄBZAí ¥Fá ÎAZ ê ÎâKí æÉHᢠøIí ¦Ãá¢. æµ.®¢.§.®. Ø¢ØíÅÞÈ dÉØßÁaí ؇ßÆí Ì×àùÜß ÖßÙÞÌí ÄBZ, ؇ßÆí ÎáÈŒùÜß ÖßÙÞÌí ÄBZ, ØáÙù, èËùâØí, ØÎàù ®KßÕøÞÃá ÎAZ. ÎøáÎAZ: ؇ßÆí ÈÞØV Î×íÙâV ÄBZ, ؇ßÆí Üá~íÎÞX ÄBZ, ؇ßÆí ÏâØËí èÙçdÆÞØí ÄBZ, ×ÎàÎ, ÖøàË ÙÈßÏ. ·ZËí øÞ¼cBZAᢠ¨¼ßÉíÄßÈᢠÉáùæÎ Ïá.®Øí., dÌßGX, dËÞXØí, ³Øíçd¿ÜßÏ, §xÜß, Øߢ·MâV, ÉÜØíÄàX, §ùÞX, æÏÎX, ÎçÜ×c Äá¿BßÏ øÞ¼cB{ᢠÄBZ ØwVÖß‚ßGáIí.

çÈÄãµá¿á¢Ì¢
ÎáÙNÆÜß ÖßÙÞÌí ÄBZ ÎÞdÄΈ, ÉÞÃAÞ¿í Éß.®¢.®Øí.®. ÉâçAÞÏ ÄB{áæ¿ ¥Fí ¦YÎA{ᢠçµø{ ÎáØíÜߢµZAí ¦vàÏêøÞ×íd¿àÏ ø¢·B{ßW çÈÄãÄb¢ ÈWµáKÕøÞÃí. (ÉâçAÞÏ ÄBZAí øIí æÉYÎAZ ©ZæMæ¿ ¯Ýá ÎA{ÞÏßøáKá).ÎáÙNÆÜß ÖßÙÞÌí ÄB{áæ¿ ¥ÈßÏX ©ÎùÜß ÖßÙÞÌí ÄBZ, çµø{JßæÜ ÎáØíÜߢµ{ßW dÉÌÜ ÕßÍÞ·ÎÞÏ ØáKßµ{áæ¿ ÉmßÄ Ø¢¸¿ÈÏÞÏ ØÎØíÄ çµø{ ¼¢§‡JáW ©ÜÎÞÏáæ¿ èÕØí dÉØßÁaÞÃí. ÎáØíÜߢÜà·í ÉÞVÜæÎaùß çÌÞVÁí ¥¢·¢, ®Øí.èÕ.®Øí. dÉØßÁaí ®Kà ØíÅÞÈB{ᢠ©ÎùÜß ÄBZ ÕÙßAáKáIí. ÎáØíÜߢÜà·í ÎÜMáù¢ ¼ßˆÞ dÉØßÁaí èÙÆøÜß ÖßÙÞÌí ÄB{ÞÃí ÎâKÞÎæJ ØçÙÞÆøX. ®Øí.®¢.®Ëí., ®Øí.èÕ.®Øí. Äá¿BßÏ Ø¢¸¿Èµ{áæ¿ ØÞøÅcJßÜᢠèÙÆøÜß ÄB{áIí. ÈÞÜÞÎæJ ØçÙÞÆøX ØÞÆß~Üß ÖßÙÞÌí ÄBZ ÎáØíÜߢÏâJí Üà·í Ø¢ØíÅÞÈ dÉØßÁaÞÃí. çµÞÝßçAÞ¿í çµdwÎÞÏß dÉÕVJßAáK §ØíÜÞÎßµí ØÞÙßÄc ¥AÞÆÎß, §ØíÜÞÎßµí æØaV, ~áV¦X ØíxÁß æØaV Äá¿BßÏÕÏíAᢠØÞÆß~Üß ÄBZ çÈÄãÄb¢ ÈWµáKá. §{Ï ØçÙÞÆøX ¥ÌîÞØÜß ÖßÙÞÌí ÄBZ ®Øí.æµ.®Øí.®Øí.®Ëí. Ø¢ØíÅÞÈ dÉØßÁaÞÃí.

ØíçÈÙØíÎøÃ
ÉÞøOøcÕᢠµ¿M޿ᢠÈßÜÈßVJáKÄÞÃí ÉÞÃAÞ¿í ÄBzÞøáæ¿ çÉøáµZ. Éß.®¢.®Øí.®. ÉâçAÞÏ  ÄBæ{ ÉßÄãØçÙÞÆøX ¥Üß ÉâçAÞÏ ÄB{ÞÃí Õ{VJßÏÄí. ÎA{߈ÞÄßøáK ¥Üß ÉâçAÞÏ ÄBZ ÉâçAÞÏ ÄBZAí ÉÞÃAÞ¿í æµÞ¿MÈAW ÄùÕÞ¿á Õà¿á¢ ÈWµß. ÄæK ØbL¢ εæÈçMÞæÜ Õ{VJßÏ ¥Üà ÉâçAÞÏ ÄB{áæ¿ ØíÎøà ÈßÜÈßVJÞX Éß.®¢.®Øí.®. ÄBZ ÎA{áæ¿æψޢ çÉøßæÈÞM¢ ¥Üß çºVJá. ÖßÙÞÌí ®KÄí µá¿á¢ÌçMøÞÃí. dÉÕÞºµX ÎáÙNÆí ÈÌßÏáæ¿ ØLÞÈ ÉøOøÏíAí çµø{ ØÎâÙ¢ ¦Æøß‚á ÈWµáK ØíÅÞÈÎÞÃí ÄBZ ®KÄí. ÄBzÞV ÉÜøáæ¿Ïᢠ´çÆcÞ·ßµ çÉøßæÈÞM¢ ÄBZ ®KÄí ©IÞµÞù߈.

¥ÍßÎÞÈÎÞÏß Õ¢ÖÞÕÜß
ÍâÎßÏßW §ØíÜÞ¢ ÎÄ dÉçÌÞÇÈ¢ ÉâVJàµøß‚, ~áV¦X ®K ÆßÕcÞÆíÍáÄ d·s¢ çÜÞµJßÈí ®Jß‚á ÈWµßÏ dÉÕÞºµX ÎáÙNÆí ÈÌßÏáæ¿ Õ¢Ö ÉøOøÏßæÜ µHßÏÞÃí ÉÞÃAÞ¿í µá¿á¢Ì¢. ÎáÙNÆí ÈÌßÏáæ¿ ØLÞÈ ÉøOøÏßW ÈÞWÉÄÞ¢ ÄÜÎáùÏÞÃí ÖßÙÞÌí ÄB{ᢠØçÙÞÆøzÞøá¢. ÎáÙNÆí ÈÌßÏáæ¿ ÎµZ ËÞJßÎÏáæ¿ ÎµX §ÎÞ¢ ÙáèØÈßÜâæ¿ÏÞÃí dÉÕÞºµæa µá¿á¢ÌÉøOø ¦ø¢ÍßAáKÄí. ÎáÙNÆí ÈÌß ÎáÄW ÖßÙÞÌí ÄBZ ÕæøÏáU Õ¢ÖÞÕÜß §BæÈ:
1)     ÎáÙNÆí ÈÌß
2)     ËÞJßÎ
3)     §ÎÞ¢ ÙáèØX
4)     Ø‡ßÆí èØÈáW ¦ÌßÆàX ¥Üß
5)     Ø‡ßÆí ÎáÙNÆáW ÌÞ~ßV
6)     Ø‡ßÆí ¼¥ËV ØÞÆß~í
7)     Ø‡ßÆí ¥Ü߇áW ©èù{ß
8)     Ø‡ßÆí ÎáÙNÆí
9)     Ø‡ßÆí ¨ØK~àÌí
10)     Ø‡ßÆí ¥ÙNÆáW ÎáÙÞ¼ßV
11)     ¥W ¦øßËá Ì߈ÞÙß ¥ÜÕß
12)     Ø‡ßÆí ÎáÙNÆí
13)     ¥W ¦øßËá Ì߈ÞÙß ¥T‡ßÆí ¥ÜÕß
14)     ¥T‡ßÆí ¥Üß~ÞÜß ¥~íØ¢
15)     ¥W ¦øßËá Ì߈ÞÙß ØÞÙßÌáW ÎßVÌÞJí
16)     Ø‡ßÆáWÕÜß‡á ¥Üß
17)     ¥T‡ßÆáW ÎáÙNÆáW Ë~àÙáW Îá~g¢
18)     Ø‡ßÆí ¥ÜÕß
19)     Ø‡ßÆí ¥Üß
20)     Ø‡ßÆí ÎáÙNÆí ÎìÜgÕàÜ
21)     Ø‡ßÆí ¥ÌíÆáùÙßÎÞX Ø~ÞËí
22)     Ø‡ßÆí ¥ÌâÌAùßT~íùÞX
23)     Ø‡ßÆí æ×Ïí~í ¥Üß
24)     Ø‡ßÆí ¥ÌíÆáùÙßÎÞX
25)     Ø‡ßÆí ¥ÙNÆí
26)     Ø‡ßÆí ÖßÙÞÌágàX ¥ÙNÆí
27)     Ø‡ßÆí ©ÎV
28)     Ø‡ßÆí ÖßÙÞÌâgàX
29)     Ø‡ßÆí ©ÎV æÎÙÌâÌí
30)     Ø‡ßÆí ¥Üß ÖßÙÞÌágàX
31)     Ø‡ßÆí ÎáÙNÆí
32)     Ø‡ßÆí ¥Üß
33)     Ø‡ßÆí ¥ÙNÆí
34)     Ø‡ßÆí ¥Üß ÖßÙÞÌágàX
35)     Ø‡ßÆí ÙáèØX
36)     Ø‡ßÆí ÎáÙ{ÞV
37)     Ø‡ßÆí ÙáèØX ¦xçAÞÏ ÄBZ
38)     Ø‡ßÆí ÎáÙNÆí µáEßçAÞÏ ÄBZ
39)     Ø‡ßÆí ¥ÙNÆí ÉâçAÞÏ ÄBZ (Éß.®¢.®Øí.®. ÉâçAÞÏ ÄBZ)
40)     Ø‡ßÆí ÎáÙNÆÜß ÖßÙÞÌí ÄB{ᢠØçÙÞÆøzÞøá¢. 

കൂടുതല്‍ പാന്‍ടിത്യമുള്ളവരെ    കുറിച്ചരിച്ചരിയുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചയ്തു നോക്കൂ !!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

അറബ് ലോക വാര്‍ത്ത

Malayalam typing

ലോക വാര്‍ത്ത

രാഷ്‌ട്ര വാര്‍ത്ത

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ -

സ്പോര്‍ട്സ് - വാര്‍ത്ത