Ind disable
ഒരിക്കൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തി ബീർബലിനോട് പറഞ്ഞു: ഒരു വാചകം ചുവരിൽ എഴുതണം.
പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്.
സന്തോഷമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ദുഃഖവും ദുഃഖമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സന്തോഷം നൽകുന്നതുമായിരിക്കണം ആ വാചകം.
ബീർബൽ എഴുതി.
"
ഈ സമയവും കടന്ന് പോകും" !!
ഈ Sitelekku സുസ്വാഗതം. താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ധേശങ്ങളും ക്രിയാത്മകമായ വിമര്‍ശനങ്ങളും അറിയിക്കുക.
"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ ക്രോമിലോ, മോസില്ല ഫയർ ഫൊക്സിലൊ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവയിൽ മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ" TO KNOW MORE ABOUT ISLAM ? Also new site while founding added/available here or my sisterconcern blog of Malabar Islam. So visit always for recent listings and about islamic media newses.

Font Problem ?

ഓരോ ആഴ്ചയിലേയും മുഴുവന്‍ ഹദീസുകളും ഇമെയില്‍ വഴി ലഭിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കി ഫോണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ -കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍ -ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ - പേസ്റ്റ് . ഈ രീതിയില്‍ ഫോണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയി വരാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കാം. പെഷിയൻസ് കാണിക്കുക. !
Font problem click here & download this fonts

ശനിയാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 30, 2011

ബ്ലോഗ്‌ പോസ്റ്റ്‌ മെയില്‍ വഴി ആവശ്യ കാര്‍ക്ക് കിട്ടാന്‍ !!

ബ്ലോഗിലിടുന്ന പോസ്റ്കള്‍ മെയിലില്‍ കിട്ടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുന്ടെങ്ങില്‍ വലതു വശത്ത് കാണുന്ന മെയില്‍ ടാബില്‍ മെയില്‍ ചേര്‍ത്ത് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക.

വിദേശ വാര്‍ത്തകള്‍ - ഖലീജ് ഒണ്‍ലി !!!

അബുദാബി
അബുദാബി നഗരത്തില്‍ നിന്നും ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മുസഫയിലേക്കു മാറ്റാനുളള കാലാവധി ഈ മാസം 30ന് അവസാനിക്കും. വാഹനങ്ങള്‍, സ്പെയര്‍ പാര്‍ട്സുകള്‍, അലുമിനിയം, സ്റ്റീല്‍, ഇരുമ്പ് തുടങ്ങിയ കടകള്‍, വാഹന ശുചീകരണ സര്‍വീസ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് അബുദാബി നഗരത്തില്‍ നിന്നു ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ഏരിയ മുസഫിലേക്കു മാറ്റണമെന്ന നിയമം വന്നത്. വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളെ പുതിയ നിയമത്തിനു കീഴില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വര്‍ഷം മുന്‍പു തന്നെ ഇവര്‍ക്കു നോട്ടീസ് നല്‍കിയിരുന്നു. പൊതു പാര്‍ക്കിങ് ഏരിയകള്‍ കൈയേറിയായിരുന്നു മിക്ക വര്‍ക്ഷോപ്പുകളും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇവ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പുകകയും മാലിന്യങ്ങളും നഗരഭംഗിക്കു കോട്ടം വരുത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്നാണു നടപടി. (30-04-2011-6.00 IST) (കടപ്പാട്: ഗൂഗിള്‍ ന്യൂസ്‌ ഓണ്‍ലൈന്‍ )

¥ÌáÆÞÌßÏßW ÈßKá æºùáµß¿ Øí@ÞÉÈBZ ÎáØËÏßçÜAí ÎÞxáKá

¥ÌáÆÞÌß: È·øJßWÈßKá æºùáµß¿ Øí@ÞÉÈBæ{ ÎáØËÏßçÜAí ÈàAáK È¿É¿ßµZ ¥¿áJ ÎÞØ¢ ¦ø¢ÍßAáæÎKí È·øØÍ. È·øÞÄßVJßAá ÉáùçJAá ÎÞùÞX Øí@ÞÉÈÏá¿ÎµZAá ÈWµßÏ ØÎÏÉøßÇß §ì ÎÞØçJÞæ¿ ¥ÕØÞÈßAá¢. ÕÞÙÈB{áæ¿ ¿ÏV, ØíæÉÏVÉÞV¿íØáµZ, æµGß¿ ØÞÎd·ßµZ, ËVÃß‚V Øí@ÞÉÈBZ, ÕVµíç×ÞMáµZ, ¥ÜáÎßÈßÏ¢, ·ïÞØí, ØíxàW, §øáOí, ÕßWÉÈ çØÕÈ Øí@ÞÉÈBZ, ©ÉçÏÞ·ß‚ ÕàGáɵøÃBZ çÖ¶øß‚á ÕßWAáK ç×ÞMáµZ, ¥ÁíçÈÞµí ²ÝßæµÏáU ÕÞÙÈ ÖáºàµøÃ, ËßÜïß¹í Øíçx×ÈáµZ Äá¿BßÏÕ ÉGÃJßWÈßKá ÎáØËÏßçÜAí ÎÞùÃæÎKÞÃá ÈßÏ΢.

ÕÞÙÈÕáÎÞÏß ÌtæMG ÎáÝáÕX æºùáµß¿ ØÞçCÄßµ æÄÞÝßW Øí@ÞÉÈBæ{ÏᢠÈßÏÎJßæa ÉøßÇßÏßW æÉ¿áJßÏßGáIí. §Äá Ø¢Ìtß‚ ØÞOJßµ ÎdLÞÜÏ¢ ¥¿AÎáU ²ìçÆcÞ·ßµ µÞøcÞÜB{áÎÞÏß ØÙµøß‚í 2010 çÎÏßÜÞÃá È·øØÍ È¿É¿ßµZ ¦ø¢Íß‚Äí. ²øá ÕV×Jßȵ¢ ÎáØËÏßçÜAá ÎÞùÃæÎKÞÃí µ¿Ïá¿ÎµZAí ÈWµßÏ ÈßVçÆÖ¢. ¦çøÞ·cÕᢠÉøßØí@ßÄß ØáøfÏᢠȷøÍ¢·ßÏᢠآøfßAáµÏÞÃí æºùáµß¿ Øí@ÞÉÈBæ{ È·øJßWÈßKá ÉáùJÞAáKÄßÜâæ¿ ÜfcÎß¿áKÄí. æÉÞÄá ÉÞVAßBáµ{ᢠȿMÞĵ{ᢠµç‡ùßÏÞÃí ÉÜ ÕVµíç×ÞMáµ{ᢠdÉÕVJß‚ßøáKÄí. §Jø¢ Øí@ÞÉÈBZ ÉáùLUáK øÞØÕØíÄáAZ µÜVK ÎÞÜßÈcB{ᢠÉáµÉ¿ÜB{ᢠÉÞøßØí@ßÄßµ ÎÜßÈàµøÃJßÈß¿ÏÞAáKÄÞÏß È·øØÍ µæIJßÏßøáKá.

dÉçÄcµ ØÎßÄßÏáæ¿ ÉÀÈJßÈá çÖ×ÎÞÃí æºùáµß¿ ÕÞÃß¼c Øí@ÞÉÈBæ{ È·øJßÈá ÉáùçJAá ÈàAÞX ÄàøáÎÞÈß‚Äí. §Jø¢ Øí@ÞÉÈB{áæ¿ çØÕÈ¢ ²øá çζÜÏßW ÉøßÎßÄæM¿áJÞX §ÄßÜâæ¿ ØÞÇßAáæÎKÞÃí ÕßÜÏßøáJW. ÉáÄßÏ çζÜÏßW ¦çøÞ·c¢, ÉøßØí@ßÄß, ØáøfÞ µÞøcBZ ÉÞÜß‚á dÉÕVJßAÃæÎKí Øí@ÞÉÈÏá¿ÎµZAí ÈßVçÆÖ¢ ÈWµßÏßGáIí. ÄÜØí@ÞÈ ®ÎßçùxßæÈ ÎÇcçζÜ, ¥d·ç릆 ®KßBæÈ È·øØÍ Õßͼ߂ßGáIí. çµÞVÃß×í, ¥WËÜÞÙí çùÞÁí, ÎßÈ ÎáÄW ¥WÌáÄbàX ÕæøÏÞÃíí ÎÇcçζÜÏÞÏß ÈßÖíºÏß‚Äí. §ì çζܵZAí ÉáùçÎÏáU Øí@ÜBæ{ÜïÞ¢ ¥ÌáÆÞÌß ÆbàÉßa ¥d·ÍÞ·ÎÞÏÞÃá çÕVÄßøß‚Äí.

(കടപ്പാട് : മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍.കോം)


അറബി നാടുകളിലെ കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയാനായി example: ഖത്തര്‍ ,ബഹ്‌റൈന്‍, യു. . .,സൗദി അറേബ്യ, ഒമാന്‍, കുവൈറ്റ്‌ ഇവിടെ കിഴി വച്ച് നോക്കുക !!

ശനിയാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 23, 2011

പ്രവാസികളെ “സില്‍‌സിലാടികള്‍ “ ആക്കരുത് പ്ലീസ്

പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളെ പണ്ടുമുതലേ പലതരത്തില്‍ പഴിയും പരിഹാസവും കേള്‍ക്കുന്നവരാണ് നമ്മള്‍. കൂളിങ്ങ്‌ഗ്ലാസും അത്തറും സില്‍ക്കിന്റെ കൈലി മുണ്ടും ആയിരുന്നു ആദ്യകാലപ്രവാസികളെ പറ്റി നാട്ടുകാര്‍ക്ക് പറയുവാന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ ദാ ആല്‍ബങ്ങള്‍ ആണ് പ്രവാസിക്ക് പാരയായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. പ്രവാസികള്‍ക്കിടയില്‍ ആല്‍ബം ജ്വരം ഒരു പകര്‍ച്ചപനി പോലെ പടര്‍ന്നു പിടിക്കുകയാണ്. നാട്ടില്‍ പോയാല്‍ ഉടനെ ഒരു റെന്റേകാറും അതോടൊപ്പം ഒരു ആല്‍ബവും എന്നത് ഒരു ഫാഷന്‍ ആയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം ആല്‍ബങ്ങള്‍ക്ക് പുറകില്‍ പെണ്‍‌വാണിഭം യഥേഷ്ടം നടക്കുന്നതായി അടുത്തിടെ ഒരു ചാനല്‍ വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. അതു കൂടാതെ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കള്‍ തന്നെ പെണ്‍‌വാണിഭക്കാര്‍ക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുത്തതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആല്‍ബത്തിന്റെ പേരു പറഞ്ഞ് അതില്‍ അഭിനയിക്കുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ ലൈംഗീകബന്ധത്തിനു ഉപയോഗിക്കാം എന്ന ചില ഏജന്റുമാരുടെ പ്രലോഭനമാണ്, സിനിമയില്‍ എത്തിപ്പെടുവാന്‍ ഉള്ള അവസരമായും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഇതുരണ്ടുമാണ് ചിലരെ ഇതിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുന്ന ഘടകമെങ്കില്‍ ഗള്‍ഫില്‍ തിരിച്ചെത്തുമ്പോള്‍ റൂമേറ്റ്സിനെ കാണിക്കാം എന്നതും നാട്ടിലെ പ്രാദേശിക ചാനലുകളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുമ്പോല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രസിദ്ധിയുമാണ് മറ്റു ചിലര്‍ക്ക് താല്പര്യം. എന്നാല്‍ നിലവാരം ഇല്ലാത്ത ആല്‍‌ബങ്ങള്‍ പലതും യൂറ്റൂബ് അടക്കം ഇന്റര്‍ നെറ്റില്‍ വരികയും അതിന്റെ കീഴെ അഭിനേതാവിനെയും നിര്‍മ്മാതാക്കളേയും തെറിയഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതും ഇന്ന് സാധാരണമായിരിക്കുന്നു. ആല്‍ബത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരെ മാത്രമല്ല അവരുടെ കുടുമ്പക്കാരെ വരെ ചിലര്‍ ഈ തെറിവിളിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നു എന്നതും കാണാതിരിക്കുവാന്‍ ആകില്ല. ബാക്കി വായിക്കുവാന്‍ തല്പര്യമെങ്ങില്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ !

ആരാധനാലയമല്ല വേണ്ടത് ആഹാരമാണ് !

മതസൌഹാര്‍ദം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുവാന്‍ എന്ന രീതിയില്‍ അടുത്തിടെ ചിലയിടങ്ങളില്‍ അന്യമതസ്ഥരുടെ ആരാധനലായങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുവാന്‍ ചിലര്‍ മുന്നോട്ട് വരുന്നതായുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ കണ്ടു. പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ ഇതിനെ പലരും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. എന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിന് ആരാധനലയങ്ങള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും വിധത്തില്‍ ഉള്ള ദൌര്‍ലഭ്യം ഇന്നില്ല. മറിച്ച് ആവശ്യത്തിലധികം ആണെന്നതാണ് നിലവിലുള്ള യാദാര്‍ഥ്യം. മാത്രമല്ല നിലവില്‍ ഉള്ള ആരാധനാലയങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ പുതുക്കി പണിതും നവീകരിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സമുദായത്തില്‍ നിന്നും സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒരു തലമുറയുടെ പിന്മുറക്കാര്‍ സമൂഹത്തില്‍ നിന്നും സമുദായത്തിലേക്ക് പിന്‍‌വലിയുന്നതിനും സമുദായത്തിന്റെ “ഉന്നമന”ത്തെ പറ്റി മാത്രം സദാ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമുദായത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമന്ദിരങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങളും കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനായി ഉത്സാഹപൂര്‍വ്വം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ പക്ഷെ സമൂഹത്തിലും എന്തിനു സ്വ സമുദായത്തില്‍ തന്നെ ഉള്ളവരുമായ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നു.

ആരാധനാലയം നിര്‍മ്മിച്ചാല്‍ അതിന്റെ ചുവരുകളിലുള്‍പ്പെടെ സ്വന്തം പേര്‍ ആലേഖനം ചെയ്യുകയും കൂടാതെ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ലഭിക്കുന്ന പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയാണ് പലരും ഈ പുതിയ മാര്‍ഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അന്യമതസ്ഥര്‍ക്കായി ആരാധനാലയം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനു പകരം പൊതു ജനത്തിനു പ്രയോജനകരമാകും വിധത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുവാന്‍ തക്ക വിവേകവും വിശാലമായ ചിന്തയും ഉണ്ടാകട്ടെ.അല്ലാത്ത പക്ഷം പൊതു സമൂഹത്തിനു ഗുണകരമല്ലാത്ത ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തികളെ പൊതുസമൂഹം തന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കില്‍ ഇനി പലരും ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു വരും. പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് കഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് ആഹാരവും,മരുന്നും, പാര്‍പ്പിടവും നല്‍കുവാനാണ്. അതിലൂടെ മതസൌഹാര്‍ദവും പരസ്പര വിശ്വാസവും സ്നേഹവും ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ ലേഖനം പാഥേയം എന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ മാർച്ച് ലക്കം എഡിറ്റോറിയലാണ്.


ഖുറൂജ് (കവിതകള്‍ നിറഞ്ഞ ബ്ലോഗില്‍ നിന്ന് )

പനയോലകള്‍ മാടിവിളിക്കുന്നു
രാത്രിയുടെ നിയോണ്‍ പ്രകാശം
പകല്‍ പോലെ പ്രഭ ചൊരിയുന്നു

*1സിറ്റിസെന്‍‌റ്റര്‍ ദോഹ ഖത്തര്‍!
കവാടത്തില്‍ എന്തിനുമേതിനും
ഡിസ്കൌഡ് ബോര്‍ഡുകള്‍!

നേരെ *2കാരിഫോറിലേക്ക് നടന്നു.
ഇന്നലെ കിട്ടിയ സാലറി
മുഴുവനും കീശയില്‍ കിടക്കുന്നു
എന്തിനു പേടിക്കണം ഞാന്‍.

കൈയിലെ മൊബൈല്‍ ശബ്ദിച്ചു!
വീട്ടീല്‍ നിന്നാണ്,ഉമ്മയാകും!
എടുത്തു ചെവിയോടു ചേര്‍ത്തു
ഹലോ...........

ഉടനെ *3ഖുറൂജ് കിട്ടണം
എന്നാലെ നാളെ
വീട്ടിലെത്താന്‍ പറ്റുള്ളൂ!

അല്ലെങ്കില്‍ എനിക്കിനി
ഉമ്മയെ കാണാന്‍ പറ്റില്ല!
നാളെയാണ് ആ *4ഖബര്‍
അടക്കം ചെയ്യുന്നത്.

അപ്പോഴും പനയോലകള്‍
ആരേയോ മാടി
വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

*1 സിറ്റിസെന്‍‌റ്റര്‍ = ദോഹ ഖത്തറി‌ലെ ഒരു ഷോപ്പിങ്ങ് മാളാണ്‌.
*2 കാരിഫോര്‍ = പ്രശസ്ഥമായ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റ്.
*3 ഖുറൂജ് = അന്യനാട്റ്റുകളില്‍ നിന്ന് സ്വദേശത്തേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള അനുമതി പത്രം.
*4 ഖബര്‍ = ഇസ്ലാം ആചാരപ്രകാരം ശവത്തെ അടക്കം ചെയ്യുന്ന കുഴി.
ഈ കവിത മലയാളം വാര്‍ത്തകളിലെ കവിതകളില്‍ വായിക്കാം.കൂടുതല്‍ കവിതകള്‍ വായിക്കാന്‍ താല്പര്യമെങ്കില്‍ ബ്ലോഗിലേക്ക് പോയി നോക്കൂ !

ഫ്ളാഷിലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം - ഭാഗം ഒന്ന്

ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഫോമുകള്‍ ഏവര്‍ക്കും പരിചിതമായിരിക്കും. മിക്കവാറും എല്ലാ സൈറ്റുകളിലും ഈ സൌകര്യം, ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭ്യമാണ്. വെബ് സൈറ്റ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക്, അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും വെബ് സൈറ്റില്‍ നിന്നു തന്നെ, അതിന്റെ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ക്ക് അയയ്ക്കുവാനുള്ള സൌകര്യമാണ് ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഫോമുകള്‍ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് എന്റ്, ബാക്ക് എന്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പടികളിലായാണ് ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഫോമുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് എന്റായി മുന്‍‌കാലങ്ങളില്‍ HTML ഫോമുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് എന്റായി ഒരു SWF മൂവി എങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ബാക്ക്‍എന്റായി PHP, ASP, CGI എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ആദ്യമായി ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഫോമിന് ആവശ്യമായ ഇന്റര്‍ഫേസ് ഫ്‌ളാഷില്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്റര്‍ഫേസ് ഡിസൈനിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്‍പായി എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് ഉപയോക്താവില്‍ നിന്നും സ്വീകരിക്കുവാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണത്തില്‍, ചില പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആവശ്യാനുസരണം കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുവാന്‍ കഴിയും, അതിനനുസരിച്ച് ഫ്‌ളാഷിലെ ആക്ഷനുകളിലും, PHP സ്ക്രിപ്റ്റിലും മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തണമെന്നു മാത്രം.
  • Name (Variable: user_name) - Name എന്ന ഫീല്‍ഡിലെ ഡാറ്റ user_name എന്ന വേരിയബിളിലാണ് സൂക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നര്‍ത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
  • E-mail (user_email)
  • Subject (user_subject)
  • Message (user_message)
ഇത്രയും തീരുമാനിച്ചതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇന്റര്‍ഫേസ് ഡിസൈനിംഗിലേക്ക് കടക്കാം. ഒരു പുതിയ ഫ്‌ളാഷ് ഫയല്‍ തുറക്കുക. ചേര്‍ക്കേണ്ടുന്ന വെബ് പേജിന്റെ വലുപ്പത്തിന് അനുസൃതമായാണ് ഈ ഫയലിന്റെ വീതിയും, പൊക്കവും തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ 250 x 300 വലുപ്പത്തിലൊരു ഫയലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമെനുവില്‍ File > Publish Settings സെലക്ട് ചെയ്യുക. Formats എന്ന ടാബില്‍ Flash (.swf), HTML (.html), ഈ രണ്ട് ചെക്ക് ബോക്‍സുകളും സെലക്ട് ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്ന് Flash എന്ന ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്ത് Version: എന്ന കോംബോ ബോക്സില്‍ നിന്നും Flash Player 6, ActionScript version: എന്നയിടത്ത് ActionScript 2.0 എന്നതും സെലക്ട് ചെയ്യുക.


Flash Library containing Button, TextArea and TextInput components.ഫോം ഇന്റഫേസ് ഡിസൈനിംഗാണ് അടുത്ത പടി. ടൈം‌ലൈനില്‍; bg, components, texts എന്നീ പേരുകളില്‍ മൂന്ന്‍ ലെയറുകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുക. പ്രധാനമെനുവില്‍ Window > Components എന്ന പാനല്‍ തുറന്ന്; Button, TextArea, TextInput എന്നീ കമ്പൊണെന്റുകള്‍ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ചേര്‍ക്കുക. ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഫോമിന് യോജ്യമായ ഒരു ബാക്ക്‍ഗ്രൌണ്ട് ആദ്യമായി ഡിസൈന്‍ ചെയ്യുക. bg എന്ന ലെയ‌റില്‍ ഒരു ഗ്രാഫിക് സിംബലായി ഇത് നിര്‍മ്മിക്കാവുന്നതാണ്.

പ്രധാന സ്റ്റേജിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന്, ലൈബ്രറിയില്‍ ലഭ്യമായ കമ്പൊണെന്റുകളുടെ വിവിധ ഇന്‍സ്റ്റന്‍സുകള്‍ സ്റ്റേജിലേക്ക് ചേര്‍ക്കുക. Name, E-Mail, Subject എന്നിവയ്ക്ക് TextInput എന്ന കമ്പൊണെന്റും; Message ചേര്‍ക്കുവാനുള്ള സ്ഥലത്തിന് TextArea എന്ന കമ്പൊണെന്റും; മെസേജ് അയയ്ക്കുവാനുള്ള ബട്ടണായി Button എന്ന കമ്പൊണെന്റും ഉപയോഗിക്കുക. കമ്പൊണെന്റുകള്‍ components എന്ന പേരില്‍ ടൈം‌ലൈനില്‍ ലഭ്യമായ ലെയറിലേക്കാണ് ചേര്‍ക്കേണ്ടത്. തൊട്ടു മുകളില്‍ കാണുന്ന texts എന്ന ലെയറില്‍, ഓരോ ബോക്സിന്റേയും പേരും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ആവശ്യാനുസരണം നല്‍കാവുന്നതാണ്. ഓരോ കമ്പൊണെന്റിനും ഇന്‍സ്റ്റന്‍സ് നെയിം നല്‍കേണ്ടതുമുണ്ട്.
Variable Name / Variable / Component / Instance Name
Name / user_name / TextInput / box_user_name
E-Mail / user_email / TextInput / box_user_email
Subject / user_subject / TextInput / box_user_subject
Message / user_message / TextArea / box_user_message

Feedback Form Interface.ടൈംലൈനില്‍ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന text എന്ന ലെയറിലേക്ക് ഒരുഫീല്‍ഡ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുക. ടെക്സ്റ്റ്ഫീല്‍ഡിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റന്‍സ് നാമമായി box_status എന്നും നല്‍കുക. ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഫോമിന്റെ ഇന്റര്‍ഫേസ് ഡിസൈനിംഗ് ഇവിടെപൂർത്തിയായി. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതിനു സമാനമായരീതിയിലാവണം സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമായിരിക്കുക. ഭാവനയ്ക്ക്അനുസൃതമായി ഫോമിനെ മോടിപിടിപ്പിക്കുകയും, ആനിമേഷനുകൾചേർക്കുകയും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോംഉപയോഗിക്കുന്ന വെബ് സൈറ്റിന്റെ ഡിസൈനുമായി ചേർന്നുപോവുന്ന രീതിയിൽ ഫോം ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഫോം പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ ആവശ്യമുള്ള ആക്ഷന്‍സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്, PHP സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അടുത്ത പോസ്റ്റിൽ Dynamic Text . രണ്ടാം ഭാഗതിന്നായി ഇവിടെ ക്ലിക്കൂ !

(2008 ജൂലൈ ലക്കം ഇന്‍ഫോകൈരളി കമ്പ്യൂട്ടര്‍ മാഗസീനില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.)

പുതിയ ബ്ലോഗിംഗ് നുറുങ്ങുകള്‍ !!

ബ്ലോഗറുപയോഗിച്ച് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് സഹായകരമാവുന്ന മൂന്ന് പുതിയ ബ്ലോഗിംഗ് നുറുങ്ങുകളാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ബ്ലോഗിംഗ് സംബന്ധമായ അഞ്ചു നുറുങ്ങുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ പോസ്റ്റിന് ഒരു തുടര്‍ച്ചയാണിത്. ബ്ലോഗറില്‍ ചേര്‍ക്കപ്പെടുന്ന പോസ്റ്റുകളുടെ ഒരു കോപ്പി എങ്ങിനെ സൌകര്യപ്രദമായി സൂക്ഷിക്കാം, ബ്ലോഗറിലെ പുതിയ കമന്റ് സാധ്യതകള്‍, ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകളുടെ യു.ആര്‍.എല്‍. എങ്ങിനെ ഇഷ്ടാനുസരണം നല്‍കാം എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് ഇതില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
1. പോസ്റ്റുകള്‍ നഷ്ടമാവാതെ സൂക്ഷിക്കാം
ബ്ലോഗറില്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റുകള്‍, നഷ്ടപ്പെടുവാതിരിക്കുവാനായി മറ്റൊരിടത്ത് കൂടി സൂക്ഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. നമ്മുടെ ബ്ലോഗില്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റുകള്‍, നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇമെയില്‍ വിലാസത്തില്‍ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരു വഴി. ബ്ലോഗറിലേയും, ജിമെയിലിലേയും സൌകര്യങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഇത് വളരെയെളുപ്പത്തില്‍ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനായി ബ്ലോഗറിലും, ജിമെയില്‍ അക്കൌണ്ടിലും ചില സെറ്റിംഗുകള്‍ ശരിപ്പെടുത്തണമെന്നു മാത്രം.കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ കിഴി വക്കൂ !

സോഷ്യല്‍ ഷെയറിംഗ് ബട്ടണുകള്‍ (Social Sharing Buttons)

ഓര്‍ക്കുട്ട്, ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റര്‍ എന്നിങ്ങനെ ഒരുപിടി സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌‌വര്‍ക്കിംഗ് സേവനങ്ങളാണ്ഇന്ന് ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. സൌഹൃദങ്ങള്‍ പുതുക്കുവാനും പുതിയവ തേടുവാനുംഎന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ആശയങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ലിങ്കുകളുമൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും സൈറ്റുകള്‍ ഉപകരിക്കും. ഒരു ബ്ലോഗുടമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകള്‍ കൂടുതല്‍വായനക്കാരിലെത്തിക്കുന്നതിനാണ് സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് സൈറ്റുകള്‍ സഹായകമാവുക. ഒരു വായനക്കാരന് ഇഷ്ടമായ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇത്തരം സൈറ്റുകളില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യുവാന്‍സഹായിക്കുന്ന സോഷ്യല്‍ ഷെയറിംഗ് ബട്ടണുകള്‍ ബ്ലോഗില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നത് ലക്ഷ്യംസാധിച്ചെടുക്കുവാന്‍ സഹായകരമാണ്. കൂടുതല്‍ അറിയാനായി ഇവിടെ ചൂണ്ടു വിരല്‍ അമര്‍ത്തിനോക്കൂ !

ഫോട്ടോഗ്രഫി മൊബൈലുകളില്‍

ക്യാമറയോടു കൂടിയ മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ ഇന്ന് സര്‍വ്വസാധാരണമാണ്. 2 മുതല്‍ 5 മെഗാപിക്സല്‍ വരെയുള്ള ക്യാമറകളാണ് ഒട്ടുമിക്ക മിഡില്‍ റേഞ്ച് മൊബൈല്‍ ഫോണുകളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ക്യാമറകളില്‍ എടുത്ത ഫോട്ടോകള്‍ വെബ്ബ് ഉപയോഗങ്ങള്‍ക്കും, പോസ്റ്റ്കാര്‍ഡ് വലുപ്പത്തില്‍ വളരെ മോശമല്ലാത്ത രീതിയില്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രിന്റ് ചെയ്യുവാനും അനുയോജ്യമാണ്. എന്നാല്‍ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ പിഴവുകള്‍ മൂലം ഇവയിലെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ വളരെ നിലവാരം കുറഞ്ഞവയാവാറുണ്ട്. മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ക്യാമറകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങളെടുക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടുതല്‍ അറിയാനായി ഇവിടെ ചൂണ്ടു വിരല്‍ അമര്‍ത്തൂ !

ട്വിറ്റര്‍ (Twitter)

കിളികളുണ്ടാക്കുന്ന കുറുകലുകളെയാണ് ‘ട്വിറ്റര്‍’ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത്. ബ്ലോഗിംഗിന്റെ ലോകത്ത് മറ്റൊരു വിസ്മയമായിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ പദം. ‘ട്വിറ്റര്‍’ എന്ന മൈക്രോ ബ്ലോഗിംഗ് സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുവരുന്നത്. 2006 ഒക്ടോബറില്‍ ജാക്ക് ഡോസേ എന്ന അമേരിക്കന്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വിദഗ്ദ്ധന്‍ ഈ സംരംഭത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചതില്‍ പിന്നെ, ട്വിറ്ററിനു തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ട്വിറ്ററിന്റെ കാര്യത്തിലെന്ന പോലെ, കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാവുകയും ജനപ്രിയത ആര്‍ജ്ജിക്കുകയും ചെയ്ത ഇതരസംരംഭങ്ങള്‍ അധികമില്ല. ട്വിട്ടെരിനെ പറ്റി കൂടുതല്‍ അറിയാനായി ഇവിടെ കിഴി വയ്ക്കുക !

ഫോട്ടോഷോപ്പില്‍ പനോരമ നെയ്യാം

അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പിലെ ഫോട്ടോമെര്‍ജ് എന്ന സാധ്യതയുപയോഗിച്ച്, ഒന്നിലേറെ ചിത്രങ്ങള്‍ യോജിപ്പിച്ച് പനോരമ ചിത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങിനെയെന്ന് വിശദമാക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ്. ഫോര്‍ മോര്‍ details ക്ലിക്ക് ഹിയര്‍

അറബ് ലോക വാര്‍ത്ത

Malayalam typing

ലോക വാര്‍ത്ത

രാഷ്‌ട്ര വാര്‍ത്ത

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ -

സ്പോര്‍ട്സ് - വാര്‍ത്ത