Ind disable
ഒരിക്കൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തി ബീർബലിനോട് പറഞ്ഞു: ഒരു വാചകം ചുവരിൽ എഴുതണം.
പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്.
സന്തോഷമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ദുഃഖവും ദുഃഖമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സന്തോഷം നൽകുന്നതുമായിരിക്കണം ആ വാചകം.
ബീർബൽ എഴുതി.
"
ഈ സമയവും കടന്ന് പോകും" !!
ഈ Sitelekku സുസ്വാഗതം. താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ധേശങ്ങളും ക്രിയാത്മകമായ വിമര്‍ശനങ്ങളും അറിയിക്കുക.
"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ ക്രോമിലോ, മോസില്ല ഫയർ ഫൊക്സിലൊ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവയിൽ മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ" TO KNOW MORE ABOUT ISLAM ? Also new site while founding added/available here or my sisterconcern blog of Malabar Islam. So visit always for recent listings and about islamic media newses.

Font Problem ?

ഓരോ ആഴ്ചയിലേയും മുഴുവന്‍ ഹദീസുകളും ഇമെയില്‍ വഴി ലഭിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കി ഫോണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ -കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍ -ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ - പേസ്റ്റ് . ഈ രീതിയില്‍ ഫോണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയി വരാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കാം. പെഷിയൻസ് കാണിക്കുക. !
Font problem click here & download this fonts

വ്യാഴാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 22, 2011

മദീന മസ്ജിദുന്നബവി !

§ØíÜÞ¢ ÎÄ ÕßÖbÞØßµZAá dÉÞÇÞÈcÎáU ÎâKá çÆÕÞÜÏBZ ÎÞdÄÎÞÃáUÄí. ÎAÏßæÜ ÎØí¼ßÆáW Ùù¢, ÎÆàÈÏßæÜ ÎØí¼ßÆáÈÌÕß, ¼ùáØçÜÎßæÜ ÎØí¼ßÆáW ¥~íØ. ¨ ÎâKá ÉUßµZ ÎÞdÄÎÞÃá dÉçÄcµ ©çgÖcçJÞæ¿ ØwVÖßAÞX ¥ÈáÕÆß‚ßGáUÄí. µ¥ÌÞÜÏ¢ ©ZæM¿áK ÎØí¼ßÆáW Ùù¢ µÝßEÞW øIÞÎæJ ¦øÞÇÈÞÜÏÎÞÏ ÎÆàÈÞ ÉUßçÏÞ¿á çºVKáU dÉÕÞºµæa ùì{Þæ×øàËí µÞÃÞÈÞÏß ®ÜïÞ ØÎÏB{ßÜᢠÕßÖbÞØßµ{áæ¿ ÈßÜÏíAÞJ dÉÕÞÙÎÞÃí.

nçÜÞµ øÞ¼cB{ßæÜ Èâxß ¥ùáÉJßÏÞùáçµÞ¿ßçÏÞ{¢ ÕøáK §ØíÜÞ¢ ÎÄ ÕßÖbÞØßµZ ØbLAÞæøAÞ{ᢠÌtáAç{AÞ{ᢠØíçÈÙßAáKÄá dÉÕÞºµX ÎáÙNÆí ÈÌßæÏÏÞÃí. ¥ÄáæµÞIáÄæK ¼àÕßÄJßæÜÞøßAæÜCßÜᢠØìÆß ¥çùÌcÏßæÜ dÉÕÞºµ È·øÎÞÏ ÎÆàÈ ¥W ÎáÈŒùÏßæÜJß ÈÌßÏáæ¿ ùì{Þæ×øàæËÞKá µÞÃáµæÏKÄá ÕßÖbÞØßµ{áæ¿ ºßøµÞÜ ØbÉíÈÎÞÃí. ÎÆàÈÞ ÉUßÏßW ÈÎØíµøßAÞÈᢠdÉÕÞºµ ÍÕÈJßæÜ ¥çgÙJßæa ~Ìùß¿JßÈøßµßæÜJß ØÜÞ¢ ÉùÏÞÈᢠ¦d·ÙßAÞJÕøÞøáÎßÜï. ÉÃÕᢠ¦çøÞ·cÕᢠ©IÞÏÄáæµÞIá ÎÞdÄ¢ ¨ ØbÉíÈ¢ ÉâÕÃßÏÃæÎKßÜï. ¥ÜïÞÙáÕßæa ¥Èád·ÙÕᢠµÞøáÃcÕᢠ©I޵â ®KÄÞÃá ÉøÎ dÉÇÞÈæÎKá ÕßÖbÞØßµZ ÄæK ©ùMßAáKá. dÉÕÞºµæa ÉUßÏßÜᢠùì{Þ æ×øàËßÜᢠ§Èß Ù¼í µÝßÏáKÄáÕæø ØwVÖµøáæ¿ ÄßøAá ÕVÇßAá¢.

ÎÆàÈÏßæÜ ÎØí¼ßÆáÈÌÕß ®K dÉÕÞºµæa ÉUßÏßæÜ ÈÎØíµÞøJßÈá Îxá ÉUßµ{ßçÜÄßçÈAÞZ ¦Ïßø¢ §øGß ÉáÃcÎáæIKÞÃá ÎáÙNÆí ÈÌß ÉÀßMß‚Äí. §ØíÜÞ¢ ÎÄ ÕßÖbÞØßµZAá dÉÞÇÞÈcÎáU ÎâKá çÆÕÞÜÏBZ ÎÞdÄÎÞÃáUÄí. ÎAÏßæÜ ÎØí¼ßÆáW Ùù¢, ÎÆàÈÏßæÜ ÎØí¼ßÆáÈÌÕß, ¼ùáØçÜÎßæÜ  ÎØí¼ßÆáW ¥~íØ. ¨ ÎâKá ÉUßµZ ÎÞdÄÎÞÃá dÉçÄcµ ©çgÖcçJÞæ¿ ØwVÖßAÞX ¥ÈáÕÆß‚ßGáUÄí. µ¥ÌÞÜÏ¢ ©ZæM¿áK ÎØí¼ßÆáW Ùù¢ µÝßEÞW øIÞÎæJ ¦øÞÇÈÞÜÏÎÞÏ ÎÆàÈÞ ÉUßçÏÞ¿á çºVKáU dÉÕÞºµæa ùì{Þæ×øàËí µÞÃÞÈÞÏß ÕßÖbÞØßµ{áæ¿ ÈßÜÏíAÞJ dÉÕÞÙÎÞÃßÕßç¿Aí ®ÜïÞ ØÎÏB{ßÜá¢.

¨ ÉUßÏßW Ù¼í  ùÎØÞX çÕ{µ{ßæÜ ÄßøAá ÈßÏdLÃÞÄàÄÎÞÃí. ÜfAÃAßÈá ÕßÖbÞØßµZ ¨ ÉUßÏßW dÉÞV@ÈÞÈßøÄøÞÏß ÎáÝáÕX ØÎÏÕᢠ§øßAáKÄᢠ¨ ØÎÏJÞÃí. Îxá ØÎÏB{ßW øÞdÄß ÉJáÎÃß µÝßEÞW ÉUß ¥¿ÏíAá¢. ÉáÜVæ‚ ÈÞÜá ÎÃßAÞÃá ÕàIᢠ¦øÞÇÈÏíAÞÏß ÄáùKá æµÞ¿áAáµ. ùÎØÞX ÎÞØ¢ ÎÆàÈÞ ÉUßÏßW ©WØÕ dÉÄàÄßÏÞÃí. §ËíÄÞV ÕßÍÕBZ ÈßøJß ÉUßÏßçÜæAÞÝáµßæÏJáK ÕßÖbÞØßµæ{ èµÉß¿ß‚á fÃß‚ßøáJáµÏᢠçÈÞOá ÎáùßMßAáµÏᢠ溇áKÄßæa ¦ÄßÅc ÎøcÞÆ ¥ØâÏÞÕÙÎÞæÃKá ÎÞdÄÎÜï çÜÞµ øÞ¼cB{ßW ÈßæKJáKÕVAá ÉáJX ¥ÈáÍÕ¢ µâ¿ßÏÞÃí. µÜÕùÏßÜïÞJ ØíçÈÙJßæa ÉøcÞÏÎÞÃá ÎÆàÈÞ ÈßÕÞØßµZ §çMÞÝá¢.

ÎAÏßW ÈßKí ¥ÍÏÞV@ßµ{ÞÏß ÕK ÎáÙÞ¼ßùáµæ{ ©ì×íÎ{ÎÞÏß ØbàµøßAáµÏᢠ¥ÕVAá çÕI ®ÜïÞ ØÙÞÏ ØìµøcBZ ÈWµáµÏᢠæºÏíÄ ÎÆàÈÞÕÞØßµZ ¥XØÞùáµZ ®KùßÏæMGÄᢠ¥Õøáæ¿ ØíçÈÙÕÞÏíÉßæa ¥¢·àµÞøÎÞÏßøáKá. ØbLçJAÞZ ¥ÄßÅßµ{ÞÏ ÎáÙÞ¼ßùáµ{áæ¿ ÄÞWÉøcBZAá dÉÞÎá~c¢ ÈWµßÏ ¥XØÞùáµ{áæ¿ ·áà ÕßçÖ×æJ ~áV¦ÈßW ¥ÜïÞÙáÄæK dÉÖ¢Øß‚ßGáIí. 'ÎáÙÞ¼ßùáµZ ®JᢠÎáOá ÕßÖbØßAáµÏᢠ¥ÕVAá ÍÕÈæÎÞøáAáµÏᢠæºÏíÄÕV. ¥ÕV ÄB{áæ¿ ¥¿áçJAí ¥ÍÏÞV@ßµ{ÞÏß ÕKÕæø ØíçÈÙßAáKá. ¥ÕVAá ÈWµæMGÄßW ÈßKí ®æLCßÜᢠÜÍßAÃæÎK ¦ÕÖc¢ ¥Õøáæ¿ ÎÈTßÜßÜï. ØbL¢ ¥ÄcÞÕÖcBZ çÉÞÜᢠ¥ÕV ÎxáUÕVAá dÉÞÇÞÈc¢ ÈWµß Äc¼ßAáKá (~áV¦X 59:9).

dÉÕÞºµÈí ¥ÍÏ¢ ÈWµßÏ ÎÆàÈAÞøÞÏ ¥XØÞùáµ{áæ¿ ÆÏ, ÕßGáÕàÝíº, ØÙß×íÃáÄ, ÕßÖbØíÄÄ, ܼí¼, ¦ÄßÅc ÎøcÞÆ ®KßÕÏßæÜÜïÞ¢ ÉßXÄá¿V‚ µÞÃßAáKÕøÞÃí ¨ ÄÜÎáùÏßÜáUÕøᢠ®KÄÞÃí §Õß¿áæJ dÉçÄcµÄ.  ÎÆàÈÏßæÜ ØbçÆÖßµ{ᢠÕßçÆÖßµ{áÎÞÏÕøáæ¿ ØíçÈÙÕÞÏíÉßæa øáºß §ËíÄÞV ÕßøáKßæÜ ÕßÍÕBç{AÞZ ¦ØbÞÆcµøÎÞÕáKá. ÖÞLßÏᢠØÎÞÇÞÈÕᢠ©IÞAáK dÉÕÞºµ È·øßÏßæÜ §ØíÜÞÎßµ ºøßdÄ ØíÎÞøµB{ᢠ§Õßæ¿æÏJáKÕøáæ¿ ÎÈTßW èÆÕ ØíÎøÃÏᢠdÉÕÞºµ ØíçÈÙÕᢠÕVÇßMßAáKá.

dÉÕÞºµÜÌíÇß ÜÍß‚ ÎáÙNÆí ÈÌßæÏÏᢠ¥çgÙJßæa ¥ÈáÏÞÏßµæ{Ïᢠ¼Èß‚áÕ{VK ÎAÏßæÜ ~áèù×ßµZ µÀßÈÎÞÏß çdÆÞÙßAÞX Äá¿BßÏçÄÞæ¿ ÈÞ¿áÕß¿ÞX ÄàøáÎÞÈßAáµÏÞÏßøáKá. ¥ÈáÏÞÏßµ{ßÜÇßµ¢ çÉæøÏᢠçÈøæJ ÄæK ÏÞdÄÏÏ‚ ÎáÙNÆí ÈÌß ¥ÌâÌAV Øßgà~ßæÈÞMÎÞÃá ÎÆàÈÏßçÜAá Ùß¼íù È¿JßÏÄí. ÎAÏßW ÖdÄáAZ ÎáÙNÆßæÈ ÕÇßAÞX ÉøßÉÞ¿ß ¦ØâdÄâ æºÏíÄ ÆßÕØ¢ ¥ÄàÕ øÙØcÎÞÏß ÈÌßÏᢠ¥ÌâÌAùᢠÏÞdÄ Äßøß‚á. ÖdÄáA{ßW ÈßKí  ¥ÍÏ¢ çÄ¿ÞX µáæù ÆâæøÏáU ÅìV ÎÜÏáæ¿ Îáµ{ßæÜ ·áÙÏßW dÉçÕÖß‚á. ÎáÙNÆßæÈ µIá Éß¿ßAáKÕVAá ÖdÄáAZ 100 ²GµBæ{ ÉÞøßçÄÞ×ßµÎÞÏß dÉ~cÞÉß‚á. ¥çÈb×µV ·áÙÞÎá~æJJß. ¥Õøáæ¿ µÞWæMøáÎÞx¢ çµG ¥ÌâÌAV ÍÏKá Õßù‚á. ¥ÌâÌAV ©ÄíµÃíÀæM¿áKÄá µIá ÈÌß ØÞLbÈæM¿áJß. 'Èà Æá£~ßçAI, ÈßÖíºÏ¢, ¥ÜïÞÙá ÈçNÞæ¿ÞMÎáIí. (~áV¦X 9:40)

·áÙÞ Îá~Já ºßÜLßÕÜÏᢠdÉÞÕßæa ÎáGÏᢠµI ÖdÄáAZ ¦ZæMøáÎÞxJßæa ÜfÃÎßÜïÞJÄßÈÞW οBßçMÞÕáµÏÞÏßøáKá. ÖdÄáAZ ¥¿BßÏ çÖ×¢ ÎâKÞ¢ ÆßÕØ¢ øÞÕßæÜ ÏdÅßÌí (§KæJ ÎÆàÈ) ÜfcÎÞAß ÏÞdÄ ÉáùæMGá. ÉÄßÕá ÕÝßÏßÜâæ¿ÏÜïÞæÄ æºC¿W ÄàøMÞÄÏßÜâæ¿. ÖdÄáA{áæ¿ µHá æÕGß‚á ùÌà©W ¥ŒW 12Èá ÄßC{ÞÝíº ÏdÅßÌßÈ¿áJáU ~âÌÞ§æÜJß. ¦…ÞÆÞøÕBç{Þæ¿ÏÞÃá ØídÄàµ{ᢠµáGßµ{ᢠ©ZæMæ¿ÏáU ¼ÈBZ dÉÕÞºµæÈ Øbàµøß‚Äí. ~âÌÏßW ÈÌß ¦ÆcæJ ÉUß ÈßVÎß‚á. æÕUßÏÞÝíº øÞÕßæÜ ~âÌÏßW ÈßKá ÏÞdÄ Äá¿VKá. ÌÈâØÞÜßÎßW ®JßÏçMÞZ ¼áÎᥠÈÎØíµÞøJßÈá ØÎÏÎÞÏß. ÄÞÝbøÏßW ÈÌßÏᢠآ¸Õᢠ¦ÆcæJ ¼áÎᥠÈÎØíµÞø¢ ÈßVÕÙßAáµÏᢠæºÏíÄá. ®Áß 622 æØÉíx¢ÌV 20 ùÌà©W ¥ŒW 16ÈÞÏßøáKá dÉÕÞºµX ÏdÅßÌßW (§KæJ ÎÆàÈÞ È·ø¢) dÉçÕÖß‚Äí.

ÈÌßæÏ ¥ÄßÅßÏÞÏß ØbàµøßAÞX ÉÜøᢠÎáçKÞGá ÕKá. ®KÞW Äæa ²GµæJ ØbÄdLÎÞÏß Õß¿ÞX ÈÌß µWÉß‚á. ²Gµ¢ ÎáGáµáJáKß¿JßùBáæÎKùßÏß‚á. ÌÈâȼí¼ÞùßæÜ øIá ÏÄࢠµáGßµ{áæ¿ ÎáLßøß ©ÃAáK ØíÅÜJÞÃí ²Gµ¢ ÏÞdÄ ÈßVJß ÎáGáµáJßÏÄí. ÈÌß ¥Õßæ¿ §ùBß. µáGßµZAá ɵø¢ ØíÅÜ¢ ¥Õøáæ¿ Ø¢øfµÈÞÏßøáKÏÞZ ÈWµß. ÈÌßÏáæ¿ µWÉÈ dɵÞø¢ ¦ ØíÅÜJá ÉUß ÈßVÎß‚á. ¦ ÉUßÏÞÃá ÎØí¼ßÆáÈÌÕß ¦ÏÄí. ÉßKà¿á ÉUßçÏÞ¿á çºVKá ÈÌßAá ÄÞÎØßAÞX Õà¿á¢ ÉÃßÄá. ÎáÙNÆí ÈÌß ®JßÏ çÖ×¢ ÏdÅßÌá dÉÕÞºµæa ÉGâ ¥ÅÕÞ ÎÆàÈ ¥WÎáÈŒù ®KùßÏæMGá.

ÎÆàÈÏßæÜJßÏ ÈÌßAá æµÞGᢠµáøÕÏáÎÞÏáU ØbàµøÃÎÞÏßøáKá ÎáØíÜߢµZ ÈWµßÏÄí. ÖádÍ ÕØídÄÎÃßæEJßÏ dÉÕÞºµæÈ ÆËí ÎáGßÏÞÃá µáGßµZ ÕøçÕxÄí. ¦ÆVÖJßÈá çÕIß ØbL¢ È޿ᢠÕà¿á¢ ØbJáA{ᢠÌtáAæ{ÏᢠÄc¼ßæ‚JßÏ ÎáØíÜߢµ{áæ¿ ºøßdÄ Ùß¼íù ÎÆàÈ ØwVÖßAáKÕV ØíÎøßAáKá. §ØíÜÞÎßµ Íøõâ¿Jßæa ¦ØíÅÞÈÎÞÏÄᢠÉßKà¿á ÎÆàÈÏÞÃí. ÄcÞ·B{áæ¿ ¥ÈáÍâÄßÏᢠÉÞÀÕᢠdÉçºÞÆÈÕᢠ©ZæAÞUáK ÎÆàÈ ÕßÖbÞØßµZAí ©ÃVÕá ɵøáKá. ÖÞLßÏáæ¿ÏᢠØÎÞÇÞÈJßæaÏᢠØçwÖ¢ ɵøáK ¨ çÆÕÞÜÏJßÜᢠÉøßØø dÉçÆÖB{ßÜᢠ§ØíÜÞÎßµ ºøßdÄJßæÜ ÎÙJÞÏ Îá~ÎádƵZ µIá ÎÈ¢ µá{ßVAÞÈÞÕáKá.

ÎáØíÜߢµ{áæ¿ ÄàÏÄß ÈßVÃÏJßÈ¿ßØíÅÞÈÎÞÏÄᢠdÉÕÞºµæa ÎAÏßW ÈßKá ÎÆàÈÏßçÜAáU ºøßdÄ dÉØßiÎÞÏ Ùß¼íùÏÞÃí. dÉÕÞºµæa ÎÆàÈÏßçÜAáU ÉÜÞÏÈJßÈß¿ÏßW ÈßVÎß‚ ¦ÆcæJ ÎáØíÜߢ ÉUßÏÞÏ ÎØí¼ßÆí ~âÌÏßW ÖÈßÏÞÝíº ÆßÕØ¢ dÉÕÞºµX çÉÞÏß ÈÎØíµøßAÞùáIÞÏßøáKá.  ÎÆàÈÏßæÜJßÏÕV Õà¿áµ{ßW ÈßKí ¥¢·Öáiß ÕøáJß (Õá{á) ~âÌÏßæÜ ÎØí¼ßÆßW çÉÞÏß øIá ùA¥Jí ÈÎØíµøß‚ÞW ²øá ©¢ù ÈßVÕÙß‚ dÉÄßËÜÎáæIKÞÃá ÈÌß ¥ÈáºøzÞæø ÉÀßMß‚Äí. ¥Äá æµÞIáÄæK ÎÆàÈ ØwVÖßAáK ÕßÖbÞØßµZ ¨ ÉUßÏßW §çMÞÝᢠdÉÞV@ÈÏíæAJáKáIí. çÜÞµæÎBáÎáU ÎáØíÜߢ ¼ÈçµÞ¿ßµ{áæ¿ ÈßÄc¼àÕßÄJßW dÉÕÞºµX æºÜáJáK ØbÞÇàÈ¢ ¥ÄcqáĵøÎÞÃí. dÉÕÞºµ ÎÞÄãµ ¼àÕßÄJßW ɵVJÞX æÕOWæµÞUáµÏᢠ¥çgÙ¢ ÈWµßÏ ÉÞÀBZ ²KßÈá Éßùæµ ÎæxÞKÞÏß ¼àÕßÄJßÜá¿Èà{¢ dÉçÏÞ·ß‚á ØÞÏâ¼c¢ ¥ÈáÍÕßAáµÏᢠ溇áKÕøÞÃí ÕßÖbÞØßµ{ßW ÍâøßÉfÕá¢.
(courtesy;manoramaonline.com)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

അറബ് ലോക വാര്‍ത്ത

Malayalam typing

ലോക വാര്‍ത്ത

രാഷ്‌ട്ര വാര്‍ത്ത

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ -

സ്പോര്‍ട്സ് - വാര്‍ത്ത