Ind disable
ഒരിക്കൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തി ബീർബലിനോട് പറഞ്ഞു: ഒരു വാചകം ചുവരിൽ എഴുതണം.
പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്.
സന്തോഷമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ദുഃഖവും ദുഃഖമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സന്തോഷം നൽകുന്നതുമായിരിക്കണം ആ വാചകം.
ബീർബൽ എഴുതി.
"
ഈ സമയവും കടന്ന് പോകും" !!
ഈ Sitelekku സുസ്വാഗതം. താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ധേശങ്ങളും ക്രിയാത്മകമായ വിമര്‍ശനങ്ങളും അറിയിക്കുക.
"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ ക്രോമിലോ, മോസില്ല ഫയർ ഫൊക്സിലൊ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവയിൽ മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ" TO KNOW MORE ABOUT ISLAM ? Also new site while founding added/available here or my sisterconcern blog of Malabar Islam. So visit always for recent listings and about islamic media newses.

Font Problem ?

ഓരോ ആഴ്ചയിലേയും മുഴുവന്‍ ഹദീസുകളും ഇമെയില്‍ വഴി ലഭിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കി ഫോണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ -കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍ -ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ - പേസ്റ്റ് . ഈ രീതിയില്‍ ഫോണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയി വരാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കാം. പെഷിയൻസ് കാണിക്കുക. !
Font problem click here & download this fonts

ശനിയാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 01, 2012

സംന്യസിയും രാജാവും !!

ÎÙÞØÞÄbßµÈÞÏßøáKá µ¿áçÕÜß ØßiV. Éçf øÞ¼ÞÕßÈí ¥çgÙæJAáùß‚í ÎÄßMßÜï. øÞ¼ÞÕí ²øá çÆÕÆÞØßæÏ Õß{ß‚á ØßiæÈ ÕÜÏßÜÞAÞX ¯VMÞ¿ÞAß.©ÃBßÏ §ÜµZ ÎÞdÄçÎ ØßiX ÍfßAÞùáUâ ®KÕZ ÎÈTßÜÞAß. ¥ÕZ ØßiæÈ ÄdLÉâVŒ¢ ÉøߺøßAÞX Äá¿Bß. §¿ÏíAí ©ÃBßÏ §ÜµZAß¿ÏßW ÉM¿¢ æÕ‚á æµÞ¿áJá. ØßiX ¥Äá µÝß‚á. ÈÜï ØbÞÆá çÄÞKß. ÉßKà¿á øáºß µâ¿ßÏ ÍfÃBZ ¥ÕZ æµÞ¿áAÞX Äá¿Bß. ØßiX ¥ÄᢠµÝß‚á. ØßiÈᢠçÆÕÆÞØßÏᢠÄNßW ¥¿áMÎÞÏß. ®LßçÈæù, ØßiÈí ¥Õ{ßW ²øá µáEᢠ¼Èß‚á.çÆÕÆÞØß µÞøcBZ ¥MçMÞZ øÞ¼ÞÕßæÈ ¥ùßÏß‚áæµÞIßøáKá. §Èß ÉøØcÎÞÏß §ì ÕßÕø¢ çÜÞµæJ ¥ùßÏßAâ. Øßiæa µUJø¢ ÈÞGáµÞV ¥ùßÏâ. ¥ÄßÈÞÏß øÞ¼ÞÕí ²øá ÄdL¢ ²øáAß.çÆÕÆÞØßÏáæ¿ ²øá ÈãJ¢ È·øJßW æÉÞÄáØíÅÜJí ¯VMÞ¿á æºÏíÄá. ÉßFáµáEßæÈ ØßiæÈ ¯WMß‚í ¥ÕZ ÈãJJßÈá çÉÞÏß. µáçùAÝßEçMÞZ µáEí ©ùæA, ÈßVJÜßÜïÞæÄ µøÏÞX Äá¿Bß. ØßiÈá µáEßçÈÏá¢æµÞIí ¥Äßæa ¥NÏáæ¿ ¥øßµßW çÉÞçµIß ÕKá.çÆÕÆÞØß çÕÆßÏßW ¦¿ßJßÎßVAáKá. ¥NæÏ µIçÄÞæ¿ µáEßæa µø‚ßW Õ{æø ©‚JßÜÞÏß. µáEßæa µø‚ßW ¥Õæ{ ¥ØbØíÅÏÞAß. ÉøßdÍÎJßW µÞÜßæÜ ºßÜC ¥ÝßEá ÄâBß. ¥ÕZ µáEßæa ¥¿áçJçAÞ¿ß. µáEßæÈ ÕÞBß. ®KßGá æÎæÜï µÞW æÉÞAß ºßÜCÏáæ¿ æµGáµZ ÎáùáAÞX ØßiçÈÞ¿í ¦ÕÖcæMGá. ØßiX ¥Äá æºÏíÄá. ¼È¢ ©ùæA µâÕß. ØßiæÈÄßæø ÉøßÙÞØÕÞAáµZ æºÞøßEá.æÉæGKí øÞ¼ÞÕí ¦çdµÞÖß‚á: '§ì µU ØßiæÈ ©¿X È޿ᵿJáµ.¦ ÈßÎß×¢ ØßiX çÕÆßÏßW ºÞ¿ßAÏùß. §¿ßæÕGᢠÕßÇ¢ ©ùæA ÉÞ¿ß:'§øÕáɵW ÎáÝáÕX §AÞÃáK ØÎØíÄÕᢠ¦vÞÕÞÃí ®Ká ¥ùßEÞÃí ¾ÞX ÖbØßAáKæÄCßW ¦ ÍàÎX ÉÞù øIÞÏß Éß{øæG!ØßiX ¥BæÈ ÉùEÄᢠÉáùæJ ÉÞù Íàµø ÖÌíÆçJÞæ¿ Éß{VKá øIÞÏß. ¼È¢ ØíÄÌíÇøÞÏß. øÞ¼ÞÕí çÎÞÙÞÜØcæMGá ÕàÃá.¼í¾ÞÈßµ{áæ¿ ÌÞÙcçº×í¿µZ µIí ¥Õæø ÕßÜÏßøáJøáÄí. ¦vÞÈáÍâÄßÏáæ¿ ©KÄ ÄÜ çÎ~ܵ{ßW µÝßÏáKÕVAá ÈßÏÎBæ{ÞKᢠÌÞǵÎÜï. Éçf, ¥ÕæøçMÞæÜ ÈNZ dÉÕVJß‚ÞW ¥Éµ¿¢ ©ùMí.ÎÙJáAæ{ ÉøàfßAøáÄí. ¥ÈáØøß‚ÞW ÎÄß.

ćÞùÞAßÏÄí: ®X. çØÞÎçÖ~øX

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

അറബ് ലോക വാര്‍ത്ത

Malayalam typing

ലോക വാര്‍ത്ത

രാഷ്‌ട്ര വാര്‍ത്ത

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ -

സ്പോര്‍ട്സ് - വാര്‍ത്ത