Ind disable
ഒരിക്കൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തി ബീർബലിനോട് പറഞ്ഞു: ഒരു വാചകം ചുവരിൽ എഴുതണം.
പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്.
സന്തോഷമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ദുഃഖവും ദുഃഖമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സന്തോഷം നൽകുന്നതുമായിരിക്കണം ആ വാചകം.
ബീർബൽ എഴുതി.
"
ഈ സമയവും കടന്ന് പോകും" !!
ഈ Sitelekku സുസ്വാഗതം. താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ധേശങ്ങളും ക്രിയാത്മകമായ വിമര്‍ശനങ്ങളും അറിയിക്കുക.
"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ ക്രോമിലോ, മോസില്ല ഫയർ ഫൊക്സിലൊ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവയിൽ മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ" TO KNOW MORE ABOUT ISLAM ? Also new site while founding added/available here or my sisterconcern blog of Malabar Islam. So visit always for recent listings and about islamic media newses.

Font Problem ?

ഓരോ ആഴ്ചയിലേയും മുഴുവന്‍ ഹദീസുകളും ഇമെയില്‍ വഴി ലഭിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കി ഫോണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ -കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍ -ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ - പേസ്റ്റ് . ഈ രീതിയില്‍ ഫോണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയി വരാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കാം. പെഷിയൻസ് കാണിക്കുക. !
Font problem click here & download this fonts

ചൊവ്വാഴ്ച, ഓഗസ്റ്റ് 07, 2012

നന്മ വ്യക്തമാണ് തിന്മ പലപ്പോഴും അവ്യക്തവും; !!

dÉÕÞºµæa øÙØcB{áæ¿ ØâfßMáµÞøÈÞÏßøáKá ÙáèÆËJáÌíÈáW ÏÎÞX. dÉÕÞºµæÈ çÈøßW µÞÃáKÄßÈá ÎáXÉáÄæK ÕßÖÞØßÏÞÏß ÎÞùßÏ ÙáèÆË ÎÆàÈÏßæÜJßÏçMÞÝÞÃí ¥çgÙJßæa ØbÍÞÕ ·áÃBZ dÉÕÞºµX ÎÈØßÜÞAßÏÄí. ÎÆàÈÏßæÜJßÏ dÉÕÞºµX ÙáèÆËÏáÎÞÏß ¥¿áJß¿Éݵß. dÉÕÞºµX ÎâKá ·áÃB{ÞÃí ÙáèÆËÏßW dÉçÄcµÎÞÏß µIßøáKÄí. ØCàVà dÉÖíÈBæ{ Äøâ 溇ÞÈáU ¥ØÎÞÈc ÌáißÖµíÄß, æÉæGKá µÞøcBZ ÎÈØßÜÞAÞÈáU d·ÞÙcÖµíÄß, øÙØcBZ ØâfßAÞÈáU µÝßÕí. ¨ ÎâKá ·áÃB{ᢠØçN{ß‚ÄßÈÞÜÞÃí dÉÕÞºµæa øÙØc ØâfßMáµÞøÈÞÏß ÙáèÆË ÎÞùßÏÄí. ¥ÈáºøzÞøßW ÉÜçø޿ᢠÉCáÕÏíAÞJ øÙØcBZ dÉÕÞºµX ÙáèÆËçÏÞ¿á ÉCáÕ‚á. ¥Äá ÎøâÕæø øÙØcÎÞÏß ÙáèÆË ØâfßAáµÏᢠæºÏíÄá.
ÈzæÏAáùß‚í çºÞÆßAáKÄßçÈAÞZ µâ¿áÄW ÄßzæÏAáùß‚ÞÏßøáKá ÙáèÆË dÉÕÞºµçÈÞ¿í çºÞÆß‚ßøáKÄí. Èz ÕcµíÄÎÞÃí, ÄßzÏÞµæG ÉÜçMÞÝᢠ¥ÕcµíÄÕá¢. ¥µæMGá µÝßEÞçÜ ¥ùßÏÞÈÞµâ. ¥µæMGÞÜᢠÄßzÏÞæÃKá Äßøß‚ùßÏÞÈÞµÞJ ¥ÕØíÅÏáÎáIÞµá¢. §AÞøÃJÞÜÞÃí ÄÞX Äßzµæ{Aáùß‚í µâ¿áÄW dÉÕÞºµçÈÞ¿í çºÞÆß‚áæµÞIßøáKæÄKí ¥çgÙ¢ ÄæK ÉßKà¿í ÉùÏáµÏáIÞÏß.

µÉ¿ ÕßÖbÞØßµ{ÞÏßøáKá ÎÆàÈÏßW dÉÕÞºµæÈ ¥ÜGßÏßøáK ÕÜßÏ dÉÖíÈ¢. ¥ÈáºøzÞøáæ¿ µâæ¿ÏßøáKí µÞøcBZ ÎÈØßÜÞAß ÖdÄáAZAá ÕßÕøBZ çºÞVJßæAÞ¿áAáµÏÞÏßøáKá §Õøáæ¿ æÄÞÝßW. §Jø¢ µÉ¿ ÕßÖbÞØßµæ{ µæIJÞX dÉÕÞºµX ÈßçÏÞ·ß‚Äí ÙáèÆËæÏ ¦ÏßøáKá. ~XÆ~í ÏáiJßW ÖdÄáA{áæ¿ ¥ÕØÞÈ ÈàAÎùßÏÞX dÉÕÞºµX ÈßçÏÞ·ß‚ÄᢠÙáèÆËæÏ ¦ÏßøáKá. ÙáèÆË øÙØcÎÞÏß ÖdÄáÉÞ{ÏJßæÜJß. ÖdÄáA{áæ¿ çÈÄÞÕí ®ÃàxáÈßKí dÉØ¢·ßAÞX Äá¿Bß. ÈÎáAß¿ÏßW ºÞøzÞøáæIKí ¾ÞX Ø¢ÖÏßAáKá. ¥ÄßÈÞW ²ÞçøÞøáJøᢠ¥¿áJßøßAáKÄí ¦øÞæÃKá ÎÈØßÜÞAâ. §ÄáçµGÏá¿X ÙáèÆË ¥¿áJßøßAáKÏÞç{Þ¿í ¦øÞæÃKá çºÞÆß‚í ÄdLÉøÎÞÏß øfæMGá. èØÈc¢ ÉßLßøßEáçÉÞµáKÄßæÈAáùß‚ÞÏßøáKá çÈÄÞÕí ÉßKà¿í dÉØ¢·ß‚Äí. ¨ ÕßÕø¢ ¦øáÎùßÏÞæÄ dÉÕÞºµæÈ ¥ùßÏß‚í Ïái¢ ÕßÖbÞØßµZAí ¥ÈáµâÜÎÞAß.

(courtesy:manoramaonline.com/religion)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

അറബ് ലോക വാര്‍ത്ത

Malayalam typing

ലോക വാര്‍ത്ത

രാഷ്‌ട്ര വാര്‍ത്ത

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ -

സ്പോര്‍ട്സ് - വാര്‍ത്ത